Municipiul Giurgiu – în ”toiul” proiectelor de modernizare a infrastructurii de transport public

Comitetul judelean consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu s-a reunit luni, 25 septembrie a.c., în ședință de lucru ce a avut ca principale teme pe ordinea de zi prezentarea proiectelor de modernizare a infrastructurii de transport public derulate la nivelul municipiului și modul în care se desfășoară circulația în municipiu în acest context.

Potrivit viceprimarului municipiului Giurgiu, domnul Ionel Muscalu, prezent la ședință, la ora actuală, pe mai multe străzi din municipiu se desfășoară lucrări de modernizarea infrastructurii de transport public, activități ce fac parte din trei proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă.

Proiectele sunt aferente celor trei coridoare de mobilitate urbană ale orașului Giurgiu, respectiv coridorul de mobilitate urbană central, estic și vestic.

Prin implementarea acestor proiecte se urmărește scăderea emisiilor de dioxid de carbon echivalent din municipiul Giurgiu, provenite din transportul rutier, pe baza măsurilor fundamentate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Giurgiu.

Concret, proiectele de modernizare a infrastructurii de transport public presupun următoarele investiții:
– modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători;
– piste de biciclete;
– achiziția de autobuze nepoluante;
– modernizarea stațiilor de transport public de călători;
– plantarea de spații verzi pe străzile urbane, în zonele pietonale și în lungul pistelor de biciclete;
– crearea sistemului de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video.

O parte dintre aceste lucrări au fost deja finalizate, iar altele sunt în faza de derulare, termenul limită de finalizare fiind data de 31.12.2023.

În ceea ce privește rentabilitatea economică a proiectelor, viceprimarul municipiului Giurgiu a precizat că deși momentan creează disconfort cetățenilor, aceste investiții aduc o serie de beneficii comunității giurgiuvene pe termen lung și satisfac nevoile locale ale acesteia.

În cadrul ședinței menționate, au fost prezentate și alte tipuri de proiecte cu finanțare europeană aflate în derulare sau care urmează a fi demarate de către municipalitate.

Dintre acestea, amintim: Casa Tineretului – care va avea denumirea de Centru Comunitar Integrat – unde lucrările se desfășoară în ritm alert, în conformitate cu graficul specific; Podul de Ambarcațiuni, care se află în stadiul de amenajare a platformei portuare; o serie de unități de învățământ reabilitate sau aflate în curs de reabilitare; amenajarea a două centre de colectare selectivă a deșeurilor și construirea de insule ecologice digitalizate, care reprezintă tot centre de colectare selectivă a deșeurilor și care vor fi monitorizate video; reabilitarea și modernizarea mai multor străzi de legătură și alei; modernizarea și amenajarea unor spații verzi, proiect ce va fi derulat în colaborare cu partea bulgară.

Un alt proiect abordat în cadrul discuțiilor a fost legat de punerea în valoare a Cetății, unde se estimează că lucrările vor fi finalizate la data de 31.10.2023. Proiectul este supravegheat din punct de vedere arheologic și va putea fi asemănat cu un parc, fiind prevăzut cu alei, cu sistem de iluminat și cu o scenă destinată activităților cultural-artistice. De asemenea, aici va fi plantată vegetație măruntă, iar zona va fi păzită în permanență pentru a fi evitate anumite incidente nedorite.