Munca nedeclarată – în vizorul Inspectoratului Teritorial de Muncă al județului Giurgiu

Activitatea desfăşurată pe linia depistării şi combaterii muncii nedeclarate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Giurgiu a reprezentat tema de discuţie din cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social Giurgiu, desfăşurată vineri, 26 mai 2023, sub coordonarea Instituţiei Prefectului – judeţul Giurgiu.

Conform reprezentanţilor I.T.M Giurgiu, obiectivele principale de verificare le-au constituit: identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectarea legislaţiei muncii privind angajarea în muncă, în timpul executării contractelor de muncă şi la încetarea acestora, stabilirea și respectarea duratei timpului de muncă și de repaus, stabilirea și acordarea drepturilor salariale precum și a celorlalte drepturi ce decurg din munca prestată, accesul fără discriminare pe piaţa muncii al tuturor persoanelor apte de muncă, respectarea clauzelor contractelor colective de muncă, transmiterea și completarea registrului general de evidență în format electronic.

În perioada 01.01.2022 – 01.04.2023, prin acţiunile de control desfăşurate pe linia depistarii si combaterii muncii nedeclarate au fost obţinute următoarele rezultate:
– angajatori controlaţi – 1.371;
– angajatori sancţionaţi munca nedeclarata – 42;
– sancţiuni contravenţionale aplicate – 46;
– valoare amenzi aplicate – 1.500.000 lei;
– contracte individuale de muncă încheiate persoanelor depistate lucrând fără forme legale – 26;
– persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă – 74;
– persoane primite la muncă în afara programului de lucru stabilit în contractul individual de muncă cu timp parţial – 10.

În urma controalelor desfăşurate, s-a constatat că munca nedeclarată s-a manifestat cu preponderenţă în: comerţ, construcţii, prestări servicii, alimentație publică, agricultură.
În unităţile în care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate pentru muncă, conform Codului Muncii, inspectorii de muncă au dispus măsuri pentru încheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă si transmiterea elementelor contractelor individuale de munca in registrul general de evidenţă a salariatilor în format electronic.

Tot în perioada 01.01.2022 – 01.04.2023 au fost derulate 9 campanii naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, dar şi acțiuni de control în colaborare cu lucrători din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu și Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu.

Cu ocazia controalelor efectuate a mai fost constatată o serie de deficienţe în domeniul relaţiilor de muncă, cum ar fi:
– neîntocmire regulament intern;
– neîntocmire fişe post, dosare personal incomplete;
– neîntocmirea corectă a evidentei muncii prestate de către salariati;
– neacordare drepturi salariale/ acordarea partială a drepturilor băneşti;
– neacordare drepturi băneşti aferente concediului de odihnă neefectuat.

Pentru evitarea unor astfel de situaţii, I.T.M.Giurgiu încearcă prin toate mijloacele să conştientizeze atât salariaţii cât şi angajatorii asupra beneficiilor generate de munca prestată în baza unui contract individual de muncă, precum şi riscurile asumate prin împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul prin orice acţiune sau inacţiune a lor sau prin acceptarea ca munca să fie prestată ilegal.