Măsuri de protecție socială acordate la nivelul județului Giurgiu

În cadrul celei mai recente ședințe de lucru a Comisiei de Dialog Social Giurgiu, desfășurată vineri, 24 noiembrie 2023, au fost prezentate măsurile de protecție socială acordate la nivelul județului Giurgiu de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Giurgiu.

În debutul ședinței, directorul executiv al AJPIS Giurgiu, doamna Cristina Drăgan, a precizat că beneficiile de asistență socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obținute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum și o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții anumitor categorii de persoane, ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

În luna octombrie 2023, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate, AJPIS Giurgiu a efectuat plăți în valoare de 28.551.741 lei pentru un număr de 81.568 de beneficii sociale, după cum urmează:

1. Beneficii de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială: ajutorul social (VMG) – pentru 2.421 de persoane; alocația pentru susținerea familiei – au fost plătite 2.244 de astfel de alocații, pentru persoanele singure și familiile cu venituri reduse, în componența cărora se află copii, cu mențiunea că de la 1 ianuarie 2024 acest tip de alocație se va transforma în venit minim de incluziune (VMI).
2. Beneficii pentru susținerea copilului și a familiei, în vederea nașterii, educării și întreținerii copiilor: alocația de stat pentru copii – au fost plătite 45.092 de astfel de alocații; alocația de plasament – au fost plătite 604 astfel de alocații, pentru copiii care au stabilită ca măsură de protecție socială plasamentul la familii, persoane, asistenți maternali profesioniști sau asociații și fundații; indemnizația pentru creșterea copilului – au fost plătite 1.880 de astfel de indemnizații; stimulent lunar de inserție pentru creșterea copilului – au fost plătite 878 de astfel de stimulente; indemnizația lunară aferentă concediului de acomodare – au fost plătite 29 de astfel de indemnizații; sprijin acordat refugiaților – au fost plătite 7 ajutoare nerambursabile.
3. Beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale: indemnizația lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; indemnizația lunară pentru persoanele cu TBC; indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav și accentuat; ajutorul pentru încălzirea locuinței; sprijin acordat persoanelor aflate în risc de excluziune socială – ajutoare de urgență acordate de la bugetul de stat.

Activitatea AJPIS Giurgiu se axează, în linii generale, pe administrarea și gestionarea eficientă a beneficiilor și serviciilor de asistență socială, diminuarea fenomenelor de eroare, fraudă și corupție prin întărirea capacității de control, precum și îmbunătățirea colaborării cu unitățile administrativ-teritoriale, în vederea acordării corecte a beneficiilor de asistență socială.