Măsuri adoptate de autorități în contextul perioadei caniculare ce urmează

Pentru că se apropie perioada caniculară, când temperaturile ridicate constituie factor de risc pentru desfășurarea normală a activităților sociale și economice, autoritățile giurgiuvene cu atribuții în domeniu au adoptat o serie de măsuri în vederea prevenirii, atenuării și gestionării efectelor provocate de acest fenomen meteorologic extrem.

În cadrul ședinței ordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, desfășurată marți, 20 iunie a.c., au fost adoptate următoarele măsuri specifice:

1. Intensificarea inspecţiilor, controalelor, verificărilor şi a altor acţiuni de prevenire la primării şi operatorii economici sursă de risc privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabilirea măsurilor necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi al bunurilor.
2. Controlarea respectării normelor de prevenire a incendiilor în puncte de lucru şi la activităţi ce se desfăşoară în perimetrul fondului forestier sau în apropierea lui.
3. Protejarea fondului forestier prin desfăşurarea unor acţiuni comune pentru verificarea respectării normelor, regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor în zonele şi pe traseele predispuse afluenţei turiştilor.
4. Supravegherea lizierelor pădurii limitrofe terenurilor agricole.
5. Informarea populaţiei privind interdicţia de a arde miriştile, vegetaţia uscată şi resturile vegetale.
6. Informarea, prin serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, a proprietarilor terenurilor agricole şi administratorilor de exploataţii agricole cu privire la măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate pe timpul desfăşurării campaniei de recoltare şi interdicţia arderii resturilor vegetale de pe terenurile agricole.
7. Asigurarea mijloacelor şi echipamentelor necesare pentru intervenţii în cazul incendiilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale până la sosirea forţelor specializate.
8. Informarea organizatorilor de evenimente sportive, artistice, culturale, comerciale etc. cu privire la durata şi intensificarea caniculei, pentru luarea măsurilor adecvate.
9. Întocmirea la nivelul localităţilor a evidenţei persoanelor aflate în dificultate şi a căror stare de sănătate poate fi influenţată negativ de caniculă în vederea dispunerii măsurilor preventive ce se impun.
10. Promovarea măsurilor de protejare a stării de sănătate în zilele cu temperaturi extreme.
11. Verificarea respectării de către angajatori a O.U.G. nr. 99 din 29.06.2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă. Verificarea respectării normelor igienico-sanitare de către operatorii economici.
12. Afişarea pe site-urile proprii a recomandărilor generale pentru populaţie pentru perioadele cu temperaturi crescute.
13. Monitorizarea permanentă în vederea cunoaşterii situaţiei funcţionării sistemelor de alimentare cu apă a localităţilor.
14. Asigurarea sursei de apă alternative în situaţia reducerii substanţiale a debitului în reţeaua de distribuţie centralizată.
15. Amenajarea de puncte de prim ajutor şi de distribuţie a apei potabile.
16. Asigurarea rezervei de apă pentru minim 3 zile în spitale, cămine de bătrâni, centre de recuperare, case de tip familial şi identificarea unor surse alternative de apă potabilă.
17. Monitorizarea calităţii apei potabile şi informarea populaţiei prin panourile de afişaj din localităţi în caz de nepotabilitate a sursei de apă. Avertizarea populaţiei atât prin mijloace mass-media privind nepotabilitatea sursei de apă cât şi prin inscripţionarea fântânilor cu mesajul „Apa nu este bună de băut”.
18. Identificarea mijloacelor pentru transportul apei potabile pentru populaţie şi animale în caz de secetă, inclusiv încheierea de contracte cu operatorii economici pentru punerea la dispoziţie a acestora.
19. Transmiterea de informări către populaţie şi operatorii economici deţinători de exploataţii de animale privind obligaţiile ce le revin pentru combaterea efectelor caniculei asupra animalelor.
20. Instruirea întregului personal şi a medicilor veterinari cu liberă practică privind măsurile ce se impun în cazul apariţiei unor situaţii de urgenţă generate de secetă şi caniculă.
21. Mobilizarea personalului medical şi din unităţile medico-sociale precum şi a voluntarilor pentru acordarea primului ajutor persoanelor care necesită îngrijiri medicale.
22. Asigurarea unei atenţii deosebite asistenţei medicale de urgenţă pe timpul zilei.
23. Identificarea spaţiilor climatizate unde se poate acorda asistenţă medicală pentru perioadele cu temperaturi crescute.
24. Asigurarea funcţionării aparatelor de aer condiţionat/climatizare în spaţiile din spitale, în special la secţiile pentru nou născuţi, copii, persoane vârstnice, chirurgie.
25. Inventarierea stocurilor de medicamente şi materiale dezinfectante pentru evitarea producerii unor epidemii/epizootii.
26. Transmiterea operativă către membrii C.J.S.U Giurgiu şi preşedinţii C.L.S.U. a informărilor, atenţionărilor sau avertizărilor meteorologice transmise de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
27. Asigurarea permanenţei la primării cu personal pregătit şi instruit, la primirea atenţionărilor/avertizărilor meteorologice şi asigurarea funcţionării acesteia pe întreaga perioadă prevăzută în atenţionări/avertizări, pentru transmiterea informaţiilor privind evoluţia fenomenelor periculoase, efectele lor, măsurile luate şi măsurile suplimentare necesare.
28. Verificarea sistemelor de înştiinţare pentru asigurarea alarmării în timp util a populaţiei din teritoriul de competenţă, asupra producerii unor fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse în informările, atenţionările şi avertizările meteorologice.
29. Verificarea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii – informatică pentru conducerea structurilor proprii, inclusiv a celor necesare cooperării cu celelalte organisme implicate în apărarea vieţii, bunurilor şi a mediului.
30. Analizarea situaţiei operative din zona de competenţă/responsabilitate şi adaptarea planurilor operaţionale potrivit competenţelor prin stabilirea zonelor de acţiune/intervenţie, cu participarea tuturor componentelor de urgenţă şi implicarea reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale.
31. Verificarea şi actualizarea permanentă a planurilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgentă, inclusiv a planurilor de cooperare şi de acţiune, avându-se în vedere condiţiile specifice zonelor de competenţă.
32. Asigurarea colaborării şi sprijinului reciproc în executarea atribuţiilor specifice ce revin fiecărei instituţii publice, potrivit competenţelor, realizându-se schimbul permanent de date şi informaţii cu privire la evoluţia situaţiei operative.
33. Informarea prefectului despre măsurile adoptate, misiunile desfăşurate, problemele şi situaţiile deosebite constatate în zona de competenţă/responsabilitate, inclusiv solicitarea sprijinului necesar în rezolvarea acestora.

În cadrul ședinței menționate, a fost avizat și „Planul judeţean pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2023”.