Întâlnire de lucru pentru îmbunătățirea actului administrativ

Joi, 23 iunie a.c., la sediul Instituției Prefectului – județul Giurgiu s-a desfășurat o întâlnire de lucru la care au participat secretarii generali ai unităților administrativ teritoriale din județul Giurgiu.

Obiectivul acestei întâlniri l-a constituit îmbunătățirea actului administrativ, fiind analizate și lămurite o serie de aspecte ce privesc această activitate.

În primul rând, au fost discutate aspecte referitoare la legalitatea actelor administrative emise și adoptate de autoritățile administrației publice locale din județul Giurgiu, inclusiv cele referitoare la răspunsurile transmise de autoritățile publice la adresele ce vizează legalitatea actelor administrative.

Totodată, discuțiile s-au axat pe clarificarea anumitor probleme identificate cu ocazia controalelor tematice efectuate la nivelul autorităților administrației publice locale, cum ar fi cele referitoare la funcționarea Consiliului Local, la pregătirea materialelor de ședință, la desfășurarea ședințelor Consiliului Local, dar și probleme legate de redactarea hotărârilor Consiliului Local și a dispozițiilor emise de către primar.

Cu prilejul aceleași întâlniri, au fost discutate aspecte ce vizează atribuțiile secretarilor generali ai unităților administrativ teritoriale și rolul acestora în asigurarea respectării legalității la nivelul autorităților publice locale.

Asigurarea funcționării și actualizarea site-urilor primăriilor a reprezentat o altă temă importantă abordată, fiind subliniată obligativitatea publicării pe aceste site-uri și în Monitorul Oficial Local a actelor administrative emise de fiecare unitate administrativ teritorială.

Nu în ultimul rând, au fost lămurite anumite aspecte referitoare la aplicarea prevederilor OG nr. 28/2008 cu privire la registrele agricole.

Având în vedere că îmbunătățirea actului administrativ reprezintă un obiectiv permanent al Instituției Prefectului – județul Giurgiu, se dorește ca astfel de întâlniri să fie organizate și pe viitor.