Încheierea recenzării pentru Recensământul Populației și Locuințelor – runda 2021

La data de 31 iulie 2022 a fost finalizată ultima etapă de colectare a datelor de recensământ, atât prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședință obișnuită a populației care nu s-a autorecenzat online în perioada 14 martie-27 mai 2022, cât și prin colectarea datelor de la punctele de recenzare fixă.
Până la finalul zilei de 31 iulie, ultima zi de recenzare, s-au înregistrat la nivelul județului Giurgiu 252.006 persoane, reprezentând 99,0% din populația rezidentă țintă estimată la 1 decembrie 2021 (254.493 persoane). Acest rezultat plasează județul nostru pe locul 16 din 42 în ceea ce privește ponderea persoanelor recenzate în total populație rezidentă estimată.
La nivelul țării au fost recenzate 18,15 milioane de persoane, reprezentând 95,4% din populația rezidentă țintă a României la aceeași dată (19,02 milioane persoane).
După încheierea perioadei de colectare a datelor, conform art..22 din OUG nr.19/2020, se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele gospodăriile, locuințele și clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice și administrative pentru acele unități statistice pentru care nu există un formular completat cu date.
În perioada 08.08-19.08.2022 se va desfășura în întreaga țară cercetarea statistică postrecensământ.
Obiectivul principal al acestei cercetări este evaluarea gradului de acoperire și a conținutului recensământului, prin verificarea volumului și calității informațiilor colectate în chestionarele de recensământ, pentru persoane și locuințe.
Pe baza datelor cercetării statistice postrecensământ se va determina gradul de încredere în rezultatele recensământului.
Prin compararea răspunsurilor înregistrate la cercetarea statistică postrecensământ cu cele obținute la recensământ se vor determina frecvența și mărimea erorilor de observare întâmplătoare și sistematice, omisiunile și dublele înregistrări, precum și posibile cauze ale acestora.
Cercetarea statistică postrecensământ se va realiza pe un eșantion de locuințe și, implicit, de gospodării și persoane din aceste locuințe, din mediul urban și rural.
Pentru județul Giurgiu, eșantionul cuprinde câte un sector din municipiul Giurgiu și din comuna Oinacu.
Rugăm pe această cale locuitorii din sectoarele care vor fi vizitate de recenzorii pentru cercetarea statistică postrecensământ, să răspundă la această acțiune pentru completarea integrală a întrebărilor din chestionar.
Primele rezultate ale Recensământului Populației și Locuințelor 2021 vor fi diseminate în cursul lunii decembrie 2022, urmând ca datele complete și finale să fie făcute publice la sfârșitul anului 2023.
RPL2021 este primul recensământ din România organizat integral în format digital.
Întregul proces al colectării datelor s-a desfășurat cu asigurarea confidențialității și protecției depline a informațiilor.
Direcția Județeană de Statistică Giurgiu mulțumește populației județului Giurgiu pentru participarea în număr mare la procesul de recenzare.
Această acțiune s-a desfășurat cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale, care a asigurat suportul tehnic și operațional, al Instituției Prefectului, Consiliului Județean și al primăriilor.
Pentru informații detaliate privind desfășurarea RPL2021, vă rugăm să consultați site-ul www.recensamantromania.ro.