Îmbunătățirea calității apei potabile furnizate giurgiuvenilor și protejarea mediului înconjurător

Sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu, luni, 29.08.2022, s-a desfășurat o ședință de lucru a Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, având ca temă o informare referitoare la preocuparea SC APA SERVICE SA privind furnizarea unei ape potabile de calitate către cetățeni.
Reprezentanții SC APA SERVICE SA au precizat că societatea asigură îmbunătățirea continuă a calității apei potabile, a apei epurate și a serviciilor specifice printr-o serie de obiective, dintre care amintim:
– realizarea investițiilor aprobate;
– prevenirea poluării prin reducerea/ eliminarea surselor de poluare sol/pânza freatică datorate sistemului de colectare și transport a apei uzate menajere și pluviale, prin amenajarea corespunzătoare a zonelor de protecție sanitară aferente surselor de alimentare cu apă din subteran și prin creșterea eficacității procesului de epurare a apelor uzate menajere;
– creșterea încrederii părților interesate (comunitate, angajați) în preocupările organizației privind îmbunătățirea managementului de mediu.
SC APA SERVICE SA distribuie utilizatorilor săi apă a cărei calitate este supravegheată permanent prin proceduri tehnice riguroase, atât în laboratoarele proprii, cât și împreună cu Direcția de Sănătate Publică Giurgiu.
În funcție de volumul de apă distribuit prin cele 5 stații de tratare (Giurgiu Nord, Giurgiu Sud, Slobozia, Bolintin Vale și Mihăilești), precum și în funcție de numărul de utilizatori din stațiile respective, prelevarea probelor și analiza fizico-chimică și microbiologică se realizează după o frecvență prestabilită.
Municipiul Giurgiu și comuna Slobozia dispun de un sistem modern de canalizare, prin intermediul căruia apele uzate menajere, respectiv apele uzate industrial colectate, sunt transportate în stația de epurare din orașul Giurgiu. Această stație, ca urmare a măsurilor de reabilitare realizate, epurează prin metode tehnologice eficiente apele uzate, cu respectarea condițiilor de calitate prevăzute de legislația de mediu.
În vederea îmbunătățirii calității serviciilor prestate și a protejării mediului înconjurător, SC APA SERVICE SA a obținut finanțare europeană pentru proiectul ”Extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizarea în județul Giurgiu”. Proiectul a constat în investiții pentru captarea, tratarea și distribuția apei potabile, precum și pentru colectarea și tratarea apelor uzate, în municipiul Giurgiu, în orașele Bolintin Vale și Mihăilești și în comuna Slobozia.
În ceea ce privește perspectivele de modernizare a rețelei de distribuție, ca urmare a depunerii documentației pentru un alt proiect european, 20 de UAT-uri vor beneficia de 13 sisteme de alimentare cu apă și 20 de aglomerări, unde se vor realiza, în principal, 243 km de rețele de apă, 529 km de rețele de canalizare, 15 stații de pompare apă potabilă, 81 de stații de pompare apă uzată și 16 stații de epurare.