Focar de Pestă Porcină Africană în județul Giurgiu

Având în vedere apariția unui focar de Pestă Porcină Africană, la data de 25.06.2024, într-o exploatație din localitatea Hulubești, comuna Călugăreni, județul Giurgiu, Unitatea Locală de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor Giurgiu s-a reunit miercuri, 26.06.2024, în ședință extraordinară, pentru a analiza și aproba următoarea ordine de zi:

– Planul de măsuri pentru combaterea focarului menționat;
– Măsurile care se impun în zonele de restricţie;
– Utilizarea unei metode alternative de neutralizare a porcilor morţi şi ucişi prin îngropare (având în vedere inexistenţa contractului cu o societate de ecarisare a teritoriului şi lipsa posibilităţii de incinerare a cadavrelor).

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi.

Precizăm că de la momentul confirmării Pestei Porcine Africane în exploatația menționată, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu a întreprins următoarele măsuri în regim de urgență:

a) a fost efectuat recensământul tuturor categoriilor de porcine din exploatație și pentru fiecare categorie;
b) au fost luate toate măsurile de biosecuritate corespunzătoare și necesare pentru a evita orice răspândire posibilă a bolii;
c) cadavrele sau părțile de cadavre de animale ucise sunt eliminate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;
d) produsele, materialele sau substanțele potențial contaminate prezente în unitate sunt eliminate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;
e) măsurile de curățare și dezinfectare vor fi finalizate în conformitate cu articolul 15 din Reg (UE) 2020/687, în cazul altor materiale și substanțe adecvate pentru curățare și dezinfectare.

De asemenea, a fost delimitată în jurul focarului de pesta porcină africană zona de restricţie, care este formată din zona de protecţie şi zona de supraveghere.
Zona de protecție se compune dintr-o parte din teritoriul comunitar pe o rază de cel puțin 3 kilometri în jurul exploatației infectate, iar zona de supraveghere din 10 km în care este inclusă și zona de protecție.

Măsuri care vor fi aplicate în zona de protecţie:

*Localitățile care se încadrează în zona de protecție sunt: Hulubești, Uzunu.

a) menținerea porcilor domestici separat de animalele sălbatice și de animalele din alte specii;
b) utilizarea metodelor adecvate de dezinfectare la intrările și ieșirile în/din exploatații;
c) aplicarea măsurilor corespunzătoare de biosecuritate tuturor persoanelor care vin în contact cu porcii sau care intră sau ies în/din exploatații, precum și mijloacelor de transport, pentru a evita orice risc de răspândire a pestei porcine africane;
d) eliminarea cadavrelor întregi sau a părților de cadavre ale animalelor deținute moarte sau sacrificate în conformitate cu prevederile legislative;
e) medicii veterinari oficiali efectuează cel puțin o vizită la toate exploatațiile din zona de protecție, cât mai curând posibil și fără întârziere nejustificată;
f) interzicerea activităților, inclusiv circulația, în ceea ce privește suinele și produsele obținute de la acestea în interiorul, dinspre și spre zona de protecție.

Măsuri care vor fi aplicate în zona de supraveghere:

*Localitățile care se încadrează în zona de supraveghere sunt: Ianculești, Călugăreni, Stoenești, Crucea de Piatră, Crânguri, Bila, Singureni, Brăniștari, Stejaru, Mihai Bravu, Vlașin, Cămineasca, Walter Mărăcineanu.

a) menținerea porcilor domestici separat de animalele sălbatice și de animalele din alte specii;
b) utilizarea metodelor adecvate de dezinfectare la intrările și ieșirile în/din exploatații;
c) aplicarea măsurilor corespunzătoare de biosecuritate tuturor persoanelor care vin în contact cu porcii sau care intră sau ies în/din exploatații, precum și mijloacelor de transport, pentru a evita orice risc de răspândire a pestei porcine africane;
d) eliminarea cadavrelor întregi sau a părților de cadavre ale animalelor deținute moarte sau sacrificate în conformitate cu prevederile legislative;
e) medicii veterinari oficiali efectuează vizite la un eșantion de exploatații din zona de supraveghere care dețin suine;
f) Interzicerea unor activități, inclusiv a circulației, în ceea ce privește animalele, produsele și alte materiale în interiorul, de la sau la zona de protecție.