Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu – activitate intensă în ultimul an / Agricultura giurgiuveană – pe calea cea bună

Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu și-a prezentat activitatea specifică în cadrul şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu, care s-a desfăşurat luni, 29 mai a.c.

Activitatea DAJ Giurgiu presupune, în linii generale, următoarele:

– Implementarea politicilor si strategiilor în agricultură;
– Dezvoltarea agriculturii ecologice și tradiționale;
Creșterea competitivității sectorului agricol;
– Implementarea politicilor și strategiilor din industria alimentară și de promovare a schemelor de calitate;
– Activități de consultanță, extensie și formare profesională;
– Acțiuni de promovare a Măsurilor din PNS 2023-2027, identificarea potențialilor beneficiari, consilierea și acordarea de asistență tehnică în elaborarea documentației necesare accesării de fonduri europene;
– Întocmirea documentației specifice și eliberarea avizelor consultative în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
Colaborarea cu asociațiile din agricultură pe diverse probleme din domeniul agricol;
– Îndeplinirea atribuțiilor specifice referitoare la monitorizarea, supravegherea, coordonarea și efectuarea inspecțiilor specifice în sectorul vitivinicol, în sectorul legume-fructe, în domeniul organismelor modificate genetic, fertilizanților și agriculturii ecologice, în domeniul clasificării carcaselor, industriei alimentare și licențierii și autorizării depozitelor, precum și în domeniul semințelor și materialului săditor, implementarea programelor de ajutor de minimis.

Consilierii cu atribuții de inspecții tehnice au efectuat de 378 de inspecții în domeniul legume/fructe, unde s-au constatat nereguli pe linia conformității.
De asemenea, a fost eliberat un număr de 5.876 de certificate de conformitate în punctul vamal Giurgiu pentru stadiul de import legume/fructe proaspete.
În perioada ianuarie 2022 – mai 2023, au fost desfășurate o serie de cursuri de calificare a producătorilor agricoli, dar și de instruire a beneficiarilor măsurilor din PNDR 2014 – 2020.
Tot în perioada menționată, reprezentanții DAJ Giurgiu au organizat târguri și piețe volante în municipiul Giurgiu și în localitatea Bolintin Deal, în scopul promovării produselor agricole giurgiuvene.
Totodată, au fost identificați potenţiali beneficiari ai măsurilor PNDR 2014 – 2020, cărora le-a fost acordată asistență tehnică și consiliere în accesarea de fonduri europene.
Nu în ultimul rând, au fost elaborate 5 proiecte pentru accesarea de fonduri europene, în valoare totală de 79856,53 euro, însemnând: investiții în exploatații agricole, investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru dezvoltarea fermelor mici.

Directorul DAJ Giurgiu, doamna Petra Ochișor, a precizat că numărul beneficiarilor de ajutorul de minimis a crescut semnificativ în ultimul an, în special la culturile de tomate, cartofi, usturoi și struguri.
De menționat este și faptul că în ciuda variațiilor termice din ultimul an, principalele culturi agricole – grâu, triticale, orz, orzoaică, rapiță – se prezintă la ora actuală în stare foarte bună.
Fermierii giurgiuveni afectați de fenomenul de secetă pedologică vor primi sprijin financiar atât din bugetul de stat, cât și de la Comisia Europeană, pentru culturile înființate în primăvară – porumb, floarea-soarelui, soia – aceste despăgubiri urmând a fi acordate conform prevederilor legale.

Domeniul complex al agriculturii a constituit un subiect de mare interes pentru participanții la ședință, astfel că au fost discutate și alte aspecte în acest sens, precum lipsa unui sistem solid și modern de irigații sau insuficiența numărului de fabrici care să proceseze produsele agricole autohtone.