Despre pensiile giurgiuvenilor – statistici, legislație, noutăți și alte informații utile

O nouă ședință de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu s-a desfășurat joi, 25 mai 2023, prilej cu care a fost prezentă activitatea Casei Judeţene de Pensii Giurgiu în anul 2022.
În linii generale, statisticile arată umărul pensionarilor de stat a scăzut cu 1.224 de persoane, de la 52.932 la 31 decembrie 2021, la 51.708 la sfârşitul lunii decembrie 2022.

Reamintim că vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 este de 63 ani pentru femei şi 65 ani pentru bărbaţi, femeile ajungând la această vârstă eşalonat, până în anul 2030, iar bărbaţii ajungând în anul 2015.
Pentru persoanele care au lucrat în agricultură, constituie stagiu de cotizare timpul util realizat de agricultori, respectiv perioada în care foştii cooperatori au realizat un volum de muncă în fostele unităţi agricole sau au achitat contribuţia minimă prevăzută de legislația în vigoare.
Se constată o reducere a numărului de pensionari din agricultură de 854 de persoane, de la 5.375 la 31.12.2021, la 4.521 la 31.12.2022.

Comparativ cu anul 2021, în anul 2022 numărul de pensionari decedați (inclusiv membri de familie ai acestora) a scăzut cu 828 de cazuri, de la 4.648 de cazuri, la 3.820 de cazuri.
În ceea ce privește activitatea de expertiză medicală, de menționat este faptul că au dreptul la pensia de invaliditate asiguraţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, tuberculozei, bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătură cu munca.
Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, în funcţie de afecţiune, la intervale de 1 – 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare.

Numărul de pensionari de invaliditate a scăzut la 31 decembrie 2022 cu 439 cazuri faţă de 31 decembrie 2021.
De menționat este și faptul că începând cu data de 28.09.2020 a intrat în vigoare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 prin care a fost reglementată posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială, pentru o perioadă de maxim 6 ani .
Contractul de asigurare socială se încheie doar în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și numai pentru perioade anterioare.

În anul 2022, angajații Casei Județene de Pensii Giurgiu au continuat activitatea de activare a conturilor on-line create de către cetăţeni, în vederea accesării platformei de servicii electronice. Astfel, au fost activate 344 de conturi on-line.
De asemenea, în perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, Compartimentul Accidente de Muncă și Boli Profesionale a înregistrat 39 de dosare pentru accidentele de muncă și a decontat servicii medicale în valoare de 9.448,90 lei.
Pentru refacerea sănătăţii asiguraţilor şi pensionarilor, anual, prin bugetul asigurărilor sociale de stat, este subvenţionată o bună parte a cheltuielilor. Astfel, judeţului Giurgiu i-a fost repartizat pentru anul 2022 un număr de 1.566 de locuri, în 19 serii a câte 16 zile fiecare, dintre care au fost valorificate 1.376 de bilete.

La finalul ședinței menționate, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Giurgiu, domnul Marian Cătălin Dumitru, a transmis că în toată această perioadă instituția pe care o reprezintă a avut parte de un sprijin permanent şi autorizat al Instituţiei Prefectului și a colaborat în condiţii bune cu celelalte servicii deconcentrate. Totodată, directorul C.J.P. Giurgiu transmite că salariații instituției vor rezolva în continuare problemele cetățenilor cu același grad de profesionalism și de operativitate.
Anul acesta, C.J.P. Giurgiu s-a clasat pe locul 5 la nivel național în ceea ce privește indicatorii de performanță ai caselor județene de pensii.

Nu în ultimul rând, prefectului județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, a adresat felicitări întregii echipe a C.J.P. Giurgiu pentru activitatea prestată și i-a urat mult succes în continuare.