Organizare

  1. Regulamentul de organizare și funcționare cu precizarea atribuțiilor departamentelor este disponibil aici.
  2. Organigrama Institutiei Prefectului Judetul Giurgiu este disponibila aici.
  3. Carieră 

Anunț concurs recrutare consilier asistent (IT) 25.06.2019.

Anunț concurs recrutare șofer 10.06.2019. Rezultat selectie dosare.

Anunț concurs recrutare consilier juridic 22.04.2019. Rezultat selecție dosare. Rezultat probă scrisă. Rezultat final.

Anunț concurs recrutare consilier asistent 15.04.2019. Rezultat selecție dosare. Rezultat probă suplimentară concurs. Rezultat probă scrisă. Rezultat contestație. Rezultat proba interviu. Rezultat final.

Ordin Prefect pentru aprobare regulament și Regulamentul de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației.
Formular înscriere, model adeverință, declarație conform OUG 24/2008.

Anunț concurs ocupare post vacant șofer 08.03.2019. Rezultat selecție dosare. Rezultat soluționare contestație. Rezultat proba scrisă.