Agenda prefectului

27.01-31.01.2020

1. Ședința Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice Giurgiu – 29.01.2020, ora 11.00
– „Informare privind statistica pensionarilor din județul Giurgiu pe diverse categorii și cuantum al pensiilor;
– Diverse

2. Ședința Colegiului Prefectural – 30.01.2020, ora 10,45
– Raportul de activitate pe anul 2019 al Sistemului de Gospodărire a Apelor Giurgiu.
– Raportul de activitate pe anul 2019 al Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Giurgiu.
– Diverse