COMUNICAT DE PRESĂ

R O M Â N I A

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
Giurgiu, 12 ianuarie 2021
Având în vedere derularea la nivel național a campaniei de vaccinare împotriva SARS-CoV-2, Instituția Prefectului – județul Giurgiu aduce la cunoștința publicului faptul că începând cu data de 12.01.2021 sunt operaționale cele două centre de vaccinare (Spitalul Județean de Urgență Giurgiu și Spitalul Orășenesc Bolintin Vale) pentru întreg personalul medico-sanitar de la nivelul județului Giurgiu din sistemul public sau privat (policlinici, cabinete medicale individuale, de specialitate, cabinete de medicină de familie, cabinete stomatologice, farmacii, etc).
Cu aceeași dată este operațională și platforma de programare online pentru vaccinare împotriva SARS-CoV-2 pentru personalul menționat anterior: https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/
Informații suplimentare se pot obține accesând site-ul oficial al campaniei #RoVACCINARE : https://vaccinare-covid.gov.ro precum și
• Manualul de utilizare
https://vaccinare-covid.gov.ro/manual-de-utilizare/
• Harta centrelor de vaccinare
https://vaccinare-covid.gov.ro/harta/
• Aplicația de programare la vaccinare
https://programare.vaccinare-covid.gov.ro

P R E F E C T,

Aneta MATEI