COMUNICAT DE PRESĂ 28.12.2020

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
28.12.2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 28.12.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR. CRT.
UAT
LOCALITATEA
Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile
1
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Adunaţii-Copăceni
2,15
2
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Dărăşti-Vlaşca
1,00
3
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Mogoşeşti
2,39
4
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Varlaam
0,00
5
Comuna Băneasa
Sat Băneasa
2,31
6
Comuna Băneasa
Sat Frasinu
7,30
7
Comuna Băneasa
Sat Pietrele
0,00
8
Comuna Băneasa
Sat Sfântu Gheorghe
3,73
9
Comuna Bolintin-Deal
Sat Bolintin-Deal
3,46
10
Comuna Bolintin-Deal
Sat Mihai Vodă
2,70
11
Comuna Bucşani
Sat Angheleşti
0,00
12
Comuna Bucşani
Sat Bucşani
2,85
13
Comuna Bucşani
Sat Goleasca
0,00
14
Comuna Bucşani
Sat Obedeni
3,34
15
Comuna Bucşani
Sat Podişor
0,00
16
Comuna Bucşani
Sat Uieşti
2,69
17
Comuna Bucşani
Sat Vadu Lat
1,47
18
Comuna Bulbucata
Sat Bulbucata
0,99
19
Comuna Bulbucata
Sat Coteni
0,00
20
Comuna Bulbucata
Sat Făcău
0,00
21
Comuna Bulbucata
Sat Teişori
0,00
22
Comuna Buturugeni
Sat Buturugeni
2,47
23
Comuna Buturugeni
Sat Pădureni
0,00
24
Comuna Buturugeni
Sat Podu Ilfovăţului
0,00
25
Comuna Buturugeni
Sat Poşta
0,00
26
Comuna Călugăreni
Sat Brăniştari
0,00
27
Comuna Călugăreni
Sat Călugăreni
3,79
28
Comuna Călugăreni
Sat Crucea de Piatră
0,00
29
Comuna Călugăreni
Sat Hulubeşti
0,64
30
Comuna Călugăreni
Sat Uzunu
6,25
31
Comuna Clejani
Sat Clejani
2,06
32
Comuna Clejani
Sat Neajlov
0,00
33
Comuna Clejani
Sat Podu Doamnei
0,00
34
Comuna Clejani
Sat Sterea
0,00
35
Comuna Colibaşi
Sat Câmpurelu
0,00
36
Comuna Colibaşi
Sat Colibaşi
0,50
37
Comuna Comana
Sat Budeni
1,36
38
Comuna Comana
Sat Comana
0,89
39
Comuna Comana
Sat Falaştoaca
0,00
40
Comuna Comana
Sat Grădiştea
2,83
41
Comuna Comana
Sat Vlad Ţepeş
1,25
42
Comuna Cosoba
Sat Cosoba
0,36
43
Comuna Crevedia Mare
Sat Crevedia Mare
2,00
44
Comuna Crevedia Mare
Sat Crevedia Mică
1,16
45
Comuna Crevedia Mare
Sat Dealu
0,00
46
Comuna Crevedia Mare
Sat Găiseanca
13,19
47
Comuna Crevedia Mare
Sat Priboiu
0,00
48
Comuna Crevedia Mare
Sat Sfântu Gheorghe
0,00
49
Comuna Daia
Sat Daia
1,02
50
Comuna Daia
Sat Plopşoru
4,61
51
Comuna Floreşti-Stoeneşti
Sat Floreşti
1,22
52
Comuna Floreşti-Stoeneşti
Sat Palanca
0,74
53
Comuna Floreşti-Stoeneşti
Sat Stoeneşti
3,64
54
Comuna Frăteşti
Sat Cetatea
0,00
55
Comuna Frăteşti
Sat Frăteşti
7,59
56
Comuna Frăteşti
Sat Remuş
2,02
57
Comuna Găiseni
Sat Cărpenişu
2,18
58
Comuna Găiseni
Sat Căscioarele
1,48
59
Comuna Găiseni
Sat Găiseni
0,43
60
Comuna Găiseni
Sat Podu Popa Nae
0,00
61
Comuna Găujani
Sat Cetăţuia
11,36
62
Comuna Găujani
Sat Găujani
2,62
63
Comuna Găujani
Sat Pietrişu
0,00
64
Comuna Ghimpaţi
Sat Copaciu
0,00
65
Comuna Ghimpaţi
Sat Ghimpaţi
0,41
66
Comuna Ghimpaţi
Sat Naipu
1,85
67
Comuna Ghimpaţi
Sat Valea Plopilor
0,00
68
Comuna Gogoşari
Sat Drăghiceanu
0,00
69
Comuna Gogoşari
Sat Gogoşari
2,66
70
Comuna Gogoşari
Sat Izvoru
0,00
71
Comuna Gogoşari
Sat Răleşti
0,00
72
Comuna Gostinari
Sat Gostinari
0,00
73
Comuna Gostinari
Sat Mironeşti
2,20
74
Comuna Gostinu
Sat Gostinu
1,78
75
Comuna Grădinari
Sat Grădinari
2,89
76
Comuna Grădinari
Sat Tântava
0,00
77
Comuna Grădinari
Sat Zorile
1,89
78
Comuna Greaca
Sat Greaca
1,21
79
Comuna Greaca
Sat Puţu Greci
0,00
80
Comuna Greaca
Sat Zboiu
0,00
81
Comuna Herăşti
Sat Herăşti
0,93
82
Comuna Herăşti
Sat Miloşeşti
5,68
83
Comuna Hotarele
Sat Hotarele
0,87
84
Comuna Iepureşti
Sat Băneşti
0,00
85
Comuna Iepureşti
Sat Chirculeşti
0,00
86
Comuna Iepureşti
Sat Gorneni
0,00
87
Comuna Iepureşti
Sat Iepureşti
1,96
88
Comuna Iepureşti
Sat Stâlpu
0,00
89
Comuna Iepureşti
Sat Valter Mărăcineanu
0,00
90
Comuna Isvoarele
Sat Isvoarele
0,00
91
Comuna Isvoarele
Sat Teiuşu
0,00
92
Comuna Izvoarele
Sat Chiriacu
1,70
93
Comuna Izvoarele
Sat Dimitrie Cantemir
0,00
94
Comuna Izvoarele
Sat Izvoarele
1,42
95
Comuna Izvoarele
Sat Petru Rareş
0,00
96
Comuna Izvoarele
Sat Radu Vodă
4,03
97
Comuna Izvoarele
Sat Valea Bujorului
4,07
98
Comuna Joiţa
Sat Bâcu
0,00
99
Comuna Joiţa
Sat Joiţa
1,38
100
Comuna Letca Nouă
Sat Letca Nouă
0,00
101
Comuna Letca Nouă
Sat Letca Veche
0,00
102
Comuna Letca Nouă
Sat Milcovăţu
1,24
103
Comuna Malu
Sat Malu
4,42
104
Comuna Mârşa
Sat Mârşa
0,00
105
Comuna Mihai Bravu
Sat Mihai Bravu
2,13
106
Comuna Ogrezeni
Sat Hobaia
0,00
107
Comuna Ogrezeni
Sat Ogrezeni
1,82
108
Comuna Oinacu
Sat Braniştea
1,05
109
Comuna Oinacu
Sat Comasca
1,69
110
Comuna Oinacu
Sat Oinacu
6,46
111
Comuna Prundu
Sat Prundu
0,61
112
Comuna Prundu
Sat Puieni
7,10
113
Comuna Putineiu
Sat Hodivoaia
0,00
114
Comuna Putineiu
Sat Putineiu
3,20
115
Comuna Putineiu
Sat Vieru
6,18
116
Comuna Răsuceni
Sat Carapancea
0,00
117
Comuna Răsuceni
Sat Cucuruzu
4,59
118
Comuna Răsuceni
Sat Răsuceni
3,35
119
Comuna Răsuceni
Sat Satu Nou
0,00
120
Comuna Roata de Jos
Sat Cartojani
1,40
121
Comuna Roata de Jos
Sat Roata de Jos
2,54
122
Comuna Roata de Jos
Sat Roata Mică
0,00
123
Comuna Roata de Jos
Sat Sadina
1,28
124
Comuna Săbăreni
Sat Săbăreni
5,62
125
Comuna Schitu
Sat Bila
2,54
126
Comuna Schitu
Sat Cămineasca
0,00
127
Comuna Schitu
Sat Schitu
0,00
128
Comuna Schitu
Sat Vlaşin
0,00
129
Comuna Singureni
Sat Crânguri
4,16
130
Comuna Singureni
Sat Singureni
2,90
131
Comuna Singureni
Sat Stejaru
0,00
132
Comuna Slobozia
Sat Slobozia
2,61
133
Comuna Stăneşti
Sat Bălanu
1,82
134
Comuna Stăneşti
Sat Ghizdaru
0,00
135
Comuna Stăneşti
Sat Onceşti
0,00
136
Comuna Stăneşti
Sat Stăneşti
2,13
137
Comuna Stoeneşti
Sat Ianculeşti
0,00
138
Comuna Stoeneşti
Sat Mirău
0,00
139
Comuna Stoeneşti
Sat Stoeneşti
0,00
140
Comuna Toporu
Sat Tomuleşti
1,43
141
Comuna Toporu
Sat Toporu
3,38
142
Comuna Ulmi
Sat Căscioarele
0,00
143
Comuna Ulmi
Sat Drăgăneasca
0,00
144
Comuna Ulmi
Sat Ghionea
1,66
145
Comuna Ulmi
Sat Icoana
4,48
146
Comuna Ulmi
Sat Moşteni
0,00
147
Comuna Ulmi
Sat Poenari
2,07
148
Comuna Ulmi
Sat Trestieni
5,29
149
Comuna Ulmi
Sat Ulmi
2,70
150
Comuna Valea Dragului
Sat Valea Dragului
1,44
151
Comuna Vânătorii Mici
Sat Corbeanca
0,00
152
Comuna Vânătorii Mici
Sat Cupele
0,00
153
Comuna Vânătorii Mici
Sat Izvoru
6,70
154
Comuna Vânătorii Mici
Sat Poiana lui Stângă
2,76
155
Comuna Vânătorii Mici
Sat Vâlcelele
0,00
156
Comuna Vânătorii Mici
Sat Vânătorii Mari
0,00
157
Comuna Vânătorii Mici
Sat Vânătorii Mici
0,00
158
Comuna Vânătorii Mici
Sat Zădăriciu
0,00
159
Comuna Vărăşti
Sat Dobreni
0,87
160
Comuna Vărăşti
Sat Vărăşti
2,04
161
Comuna Vedea
Sat Vedea
2,60
162
Municipiul Giurgiu
Municipiul Giurgiu
3,56
163
Oraş Bolintin-Vale
Oraş Bolintin-Vale
1,06
164
Oraş Bolintin-Vale
Sat Crivina
1,14
165
Oraş Bolintin-Vale
Sat Malu Spart
1,32
166
Oraş Bolintin-Vale
Sat Suseni
0,00
167
Oraş Mihăileşti
Oraş Mihăileşti
1,67
168
Oraş Mihăileşti
Sat Novaci
0,00
169
Oraş Mihăileşti
Sat Popeşti
0,00
Judeţul Giurgiu
2,21

Pentru satul Găiseanca – comuna Crevedia Mare, satul Cetăţuia – comuna Găujani, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, satele Frasinu şi Sfântu Gheorghe – comuna Băneasa, satul Puieni – comuna Prundu, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Oinacu – comuna Oinacu, satele Uzunu şi Călugăreni – comuna Călugăreni, satele Vieru şi Putineiu – comuna Putineiu, satul Miloşeşti – comuna Herăşti, satul Săbăreni – comuna Săbăreni, satele Trestieni şi Icoana – comuna Ulmi, satul Plopşoru – comuna Daia, satele Cucuruzu şi Răsuceni – comuna Răsuceni, satul Malu – comuna Malu, satul Crânguri – comuna Singureni, satele Valea Bujorului şi Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, municipiul Giurgiu, satul Bolintin Deal – comuna Bolintin Deal, satul Toporu – comuna Toporu, satul Obedeni – comuna Bucşani, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satul Singureni – comuna Singureni, satele Grădinari şi Zorile – comuna Grădinari, satele Bucşani şi Uieşti – comuna Bucşani, satul Grădiştea – comuna Comana, satul Poiana lui Stângă – comuna Vânătorii Mici, satele Ulmi, Poenari şi Ghionea – comuna Ulmi, satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Gogoşari – comuna Gogoşari, satul Găujani – comuna Găujani, satul Slobozia – comuna Slobozia, satul Vedea – comuna Vedea, satul Roata de Jos – comuna Roata de Jos, satul Bila – comuna Schitu, satul Buturugeni – comuna Buturugeni, satele Mogoşeşti şi Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satul Băneasa – comuna Băneasa, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Cărpenişu – comuna Găiseni, satul Mihai Bravu – comuna Mihai Bravu, satele Stăneşti şi Bălanu – comuna Stăneşti, satul Clejani – comuna Clejani, satul Vărăşti – comuna Vărăşti, satul Remuş – comuna Frăteşti, satul Crevedia Mare – comuna Crevedia Mare, satul Iepureşti – comuna Iepureşti, satul Naipu – comuna Ghimpaţi, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Gostinu – comuna Gostinu, satul Chiriacu – comuna Izvoarele, satul Comasca – comuna Oinacu, oraşul Mihăileşti, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 1.065 din 11.12.2020, începând cu data de 29.12.2020, ora 00.00, pentru o perioadă de 14 zile.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu