COMUNICAT DE PRESĂ 26.10.2020

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
26.10.2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 26.10.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

Unitatea administrativ teritorială
Localitatea
Rata
Com.Adunaţii-Copăceni
Sat.Adunaţii-Copăceni
2,44
Com.Adunaţii-Copăceni
Sat.Dărăşti-Vlaşca
1,49
Com.Adunaţii-Copăceni
Sat.Mogoşeşti
0,00
Com.Adunaţii-Copăceni
Sat.Varlaam
0,00
Com.Băneasa
Sat.Băneasa
0,33
Com.Băneasa
Sat.Frasinu
0,00
Com.Băneasa
Sat.Pietrele
0,00
Com.Băneasa
Sat.Sfântu Gheorghe
0,00
Com.Bolintin-Deal
Sat.Bolintin-Deal
2,32
Com.Bolintin-Deal
Sat.Mihai Vodă
2,16
Com.Bucşani
Sat.Angheleşti
0,00
Com.Bucşani
Sat.Bucşani
4,70
Com.Bucşani
Sat.Goleasca
0,00
Com.Bucşani
Sat.Obedeni
3,31
Com.Bucşani
Sat.Podişor
0,00
Com.Bucşani
Sat.Uieşti
0,00
Com.Bucşani
Sat.Vadu Lat
0,00
Com.Bulbucata
Sat.Bulbucata
0,00
Com.Bulbucata
Sat.Coteni
0,00
Com.Bulbucata
Sat.Făcău
0,00
Com.Bulbucata
Sat.Teişori
0,00
Com.Buturugeni
Sat.Buturugeni
0,49
Com.Buturugeni
Sat.Pădureni
0,00
Com.Buturugeni
Sat.Podu Ilfovăţului
0,00
Com.Buturugeni
Sat.Poşta
0,00
Com.Călugăreni
Sat.Brăniştari
0,00
Com.Călugăreni
Sat.Călugăreni
0,75
Com.Călugăreni
Sat.Crucea de Piatră
0,00
Com.Călugăreni
Sat.Hulubeşti
0,00
Com.Călugăreni
Sat.Uzunu
4,15
Com.Clejani
Sat.Clejani
0,00
Com.Clejani
Sat.Neajlov
0,00
Com.Clejani
Sat.Podu Doamnei
0,00
Com.Clejani
Sat.Sterea
0,00
Com.Colibaşi
Sat.Câmpurelu
0,85
Com.Colibaşi
Sat.Colibaşi
0,00
Com.Comana
Sat.Budeni
1,37
Com.Comana
Sat.Comana
1,80
Com.Comana
Sat.Falaştoaca
0,00
Com.Comana
Sat.Grădiştea
0,71
Com.Comana
Sat.Vlad Ţepeş
0,00
Com.Cosoba
Sat.Cosoba
0,00
Com.Crevedia Mare
Sat.Crevedia Mare
2,00
Com.Crevedia Mare
Sat.Crevedia Mică
0,00
Com.Crevedia Mare
Sat.Dealu
0,00
Com.Crevedia Mare
Sat.Găiseanca
0,00
Com.Crevedia Mare
Sat.Priboiu
0,00
Com.Crevedia Mare
Sat.Sfântu Gheorghe
0,00
Com.Daia
Sat.Daia
1,01
Com.Daia
Sat.Plopşoru
1,31
Com.Floreşti-Stoeneşti
Sat.Floreşti
3,64
Com.Floreşti-Stoeneşti
Sat.Palanca
0,74
Com.Floreşti-Stoeneşti
Sat.Stoeneşti
0,52
Com.Frăteşti
Sat.Cetatea
0,00
Com.Frăteşti
Sat.Frăteşti
1,59
Com.Frăteşti
Sat.Remuş
1,01
Com.Găiseni
Sat.Cărpenişu
1,09
Com.Găiseni
Sat.Căscioarele
0,49
Com.Găiseni
Sat.Găiseni
2,17
Com.Găiseni
Sat.Podu Popa Nae
0,00
Com.Găujani
Sat.Cetăţuia
0,00
Com.Găujani
Sat.Găujani
0,00
Com.Găujani
Sat.Pietrişu
0,00
Com.Ghimpaţi
Sat.Copaciu
0,00
Com.Ghimpaţi
Sat.Ghimpaţi
0,00
Com.Ghimpaţi
Sat.Naipu
1,22
Com.Ghimpaţi
Sat.Valea Plopilor
0,00
Com.Gogoşari
Sat.Drăghiceanu
0,00
Com.Gogoşari
Sat.Gogoşari
0,00
Com.Gogoşari
Sat.Izvoru
0,00
Com.Gogoşari
Sat.Răleşti
0,00
Com.Gostinari
Sat.Gostinari
0,00
Com.Gostinari
Sat.Mironeşti
2,17
Com.Gostinu
Sat.Gostinu
1,77
Com.Grădinari
Sat.Grădinari
1,93
Com.Grădinari
Sat.Tântava
0,00
Com.Grădinari
Sat.Zorile
0,95
Com.Greaca
Sat.Greaca
1,20
Com.Greaca
Sat.Puţu Greci
0,00
Com.Greaca
Sat.Zboiu
0,00
Com.Herăşti
Sat.Herăşti
1,39
Com.Herăşti
Sat.Miloşeşti
0,00
Com.Hotarele
Sat.Hotarele
0,57
Com.Iepureşti
Sat.Băneşti
0,00
Com.Iepureşti
Sat.Chirculeşti
0,00
Com.Iepureşti
Sat.Gorneni
3,23
Com.Iepureşti
Sat.Iepureşti
0,00
Com.Iepureşti
Sat.Stâlpu
0,00
Com.Iepureşti
Sat.Valter Mărăcineanu
0,00
Com.Isvoarele
Sat.Isvoarele
1,53
Com.Isvoarele
Sat.Teiuşu
0,00
Com.Izvoarele
Sat.Chiriacu
0,83
Com.Izvoarele
Sat.Dimitrie Cantemir
0,00
Com.Izvoarele
Sat.Izvoarele
0,70
Com.Izvoarele
Sat.Petru Rareş
0,00
Com.Izvoarele
Sat.Radu Vodă
3,88
Com.Izvoarele
Sat.Valea Bujorului
2,00
Com.Joiţa
Sat.Bâcu
0,59
Com.Joiţa
Sat.Joiţa
1,83
Com.Letca Nouă
Sat.Letca Nouă
0,00
Com.Letca Nouă
Sat.Letca Veche
0,00
Com.Letca Nouă
Sat.Milcovăţu
0,00
Com.Malu
Sat.Malu
0,49
Com.Mârşa
Sat.Mârşa
0,00
Com.Mihai Bravu
Sat.Mihai Bravu
0,42
Com.Ogrezeni
Com.Ogrezeni
0,00
Com.Ogrezeni
Sat.Hobaia
0,00
Com.Ogrezeni
Sat.Ogrezeni
2,07
Com.Oinacu
Sat.Braniştea
0,00
Com.Oinacu
Sat.Comasca
0,00
Com.Oinacu
Sat.Oinacu
4,09
Com.Prundu
Sat.Prundu
0,60
Com.Prundu
Sat.Puieni
0,00
Com.Putineiu
Sat.Hodivoaia
0,00
Com.Putineiu
Sat.Putineiu
0,79
Com.Putineiu
Sat.Vieru
0,00
Com.Răsuceni
Sat.Carapancea
0,00
Com.Răsuceni
Sat.Cucuruzu
0,00
Com.Răsuceni
Sat.Răsuceni
0,00
Com.Răsuceni
Sat.Satu Nou
0,00
Com.Roata de Jos
Sat.Cartojani
0,00
Com.Roata de Jos
Sat.Roata de Jos
0,42
Com.Roata de Jos
Sat.Roata Mică
0,00
Com.Roata de Jos
Sat.Sadina
0,00
Com.Săbăreni
Sat.Săbăreni
0,35
Com.Schitu
Sat.Bila
0,00
Com.Schitu
Sat.Cămineasca
0,00
Com.Schitu
Sat.Schitu
0,00
Com.Schitu
Sat.Vlaşin
0,00
Com.Singureni
Sat.Crânguri
0,00
Com.Singureni
Sat.Singureni
0,00
Com.Singureni
Sat.Stejaru
0,00
Com.Slobozia
Sat.Slobozia
0,87
Com.Stăneşti
Sat.Bălanu
0,00
Com.Stăneşti
Sat.Ghizdaru
0,00
Com.Stăneşti
Sat.Onceşti
0,00
Com.Stăneşti
Sat.Stăneşti
0,00
Com.Stoeneşti
Sat.Ianculeşti
0,00
Com.Stoeneşti
Sat.Mirău
0,00
Com.Stoeneşti
Sat.Stoeneşti
2,48
Com.Toporu
Sat.Tomuleşti
1,39
Com.Toporu
Sat.Toporu
0,00
Com.Ulmi
Sat.Căscioarele
0,00
Com.Ulmi
Sat.Drăgăneasca
0,00
Com.Ulmi
Sat.Ghionea
1,66
Com.Ulmi
Sat.Icoana
0,00
Com.Ulmi
Sat.Moşteni
0,00
Com.Ulmi
Sat.Poenari
1,04
Com.Ulmi
Sat.Trestieni
0,00
Com.Ulmi
Sat.Ulmi
2,69
Com.Valea Dragului
Sat.Valea Dragului
3,23
Com.Vânătorii Mici
Sat.Corbeanca
0,00
Com.Vânătorii Mici
Sat.Cupele
0,00
Com.Vânătorii Mici
Sat.Izvoru
1,34
Com.Vânătorii Mici
Sat.Poiana lui Stângă
1,37
Com.Vânătorii Mici
Sat.Vâlcelele
0,00
Com.Vânătorii Mici
Sat.Vânătorii Mari
0,00
Com.Vânătorii Mici
Sat.Vânătorii Mici
5,19
Com.Vânătorii Mici
Sat.Zădăriciu
0,00
Com.Vărăşti
Sat.Dobreni
0,00
Com.Vărăşti
Sat.Vărăşti
0,58
Com.Vedea
Sat.Vedea
1,10
Mun.Giurgiu
Mun.Giurgiu
2,47
Orş.Bolintin-Vale
Orş.Bolintin-Vale
0,96
Orş.Bolintin-Vale
Sat.Crivina
0,00
Orş.Bolintin-Vale
Sat.Malu Spart
0,33
Orş.Bolintin-Vale
Sat.Suseni
0,00
Orş.Mihăileşti
Orş.Mihăileşti
1,12
Orş.Mihăileşti
Sat.Novaci
0,00
Orş.Mihăileşti
Sat.Popeşti
0,00
Judeţul Giurgiu
1,26

– Pentru satele Bucşani şi Obedeni – comuna Bucşani, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satul Gorneni – comuna Iepureşti , satul Floreşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Oinacu – comuna Oinacu, satul Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satul Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori;

– Pentru satul Adunaţii Copăceni – comuna Adunaţii Copăceni, satele Bolintin Deal şi Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Comana – Comuna Comana, satul Crevedia Mare – comuna Crevedia Mare, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, sta Găiseni – comuna Găiseni, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Gostinu – comuna Gostinu, satul Grădinari – comuna Grădinari, satul Isvoarele – comuna Isvoarele, satul Valea Bujorului – comuna Izvoarele, satul Joiţa – comuna Joiţa, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Stoeneşti – comuna Stoeneşti, satele Ghionea şi Ulmi – comuna Ulmi şi municipiul Giurgiu, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/ localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000.

Având în vedere rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1.000 locuitori pe localități (UAT), la data de 26.10.2020, pe ultimele 14 zile, și propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din localitățile mai-sus menționate, propuneri avizate de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, au fost adoptate următoarele măsuri:

– Se aprobă scenariul 2 de funcţionare pentru următoarele unităţil de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr. 1 Frătești (Școala Gimnazială nr. 2 Remuș rămâne în scenariul 1), Școala Gimnazială nr. 1 Joița (Școala Gimnazială nr. 2 Bîcu), Școala Gimnazială nr. 1 Adunații Copăceni și Școala Gimnazială nr. 2 Dărăști-Vlașca, Școala Gimnazială nr. 1 Grădinari (scenariul 1 pentru Școala Gimnazială nr. 2 Tîntava și Școala Primară nr. 3 Zorile), Școala ,,Banu Băleanu” Bolintin Deal și Școala Gimnazială nr. 2 Mihai Vodă, Școala Gimnazială ,,Nicolae Crevedia ”Crevedia Mare (fără structuri), Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu” Mihăilești, Școala Gimnazială nr. 1 Daia, Școala Gimnazială,, Anghel Mareș” Gostinu;

– Se aprobă scenariul 3 pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Valea Dragului, Școala Gimnazială nr. 3 Uzunu, Școala Gimnazială nr. 1 Vînătorii Mici, Școala Gimnazială nr. 1 Bucșani, Școala Gimnazială nr. 1 Florești-Stoenești, Colegiul Tehnic ,,Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu, Colegiul Național ,,Ion Maiorescu” Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 1 Oinacu, Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu” Bolintin-Vale, Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin -Vale – cu 3 clase în scenariul roșu: VI B, VII B, VIII C;

– Rămân în scenariul 2 de funcţionare următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni și Școala Gimnazială nr. 2 Cărpenișu (Școala nr.2 Căscioarele funcționează în scenariul verde), Școala Gimnazială ,,Elina Basarab” Herăști, Școala Gimnazială ,,Stolnicul Constantin Cantacuzino” Isvoarele, Școala Gimnazială nr. 3 Comana, Liceul Tehnologic nr. 1 Comana, Școala Gimnazială ,,Aurel Solacolu” Ogrezeni, Școala Gimnazială nr. 1 Bolintin -Vale (fără clasele VI B, VII B. VIII C), Școala Gimnazială nr. 1 Stoenești, Școala Gimnazială ,,Apostol Arsache” Vedea, Școala Gimnazială nr. 1 Poenari, Școala Primară nr. 3 Ulmi, Grădinița nr. 4 Ghionea, Unitățile de învățământ din municipiul Giurgiu, cu excepția Școlii Gimnaziale nr. 7 Giurgiu, Colegiul Național ,,Ion Maiorescu” și Colegiul Tehnic ,,Viceamiral Ioan Bălănescu”;

– Trec în scenariul 1 următoarele unităţi de învăţământ: Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Călugăreni, Școala Gimnazială nr. 1 Putineiu, Școala Gimnazială nr. 1 Săbăreni, Școala Gimnazială nr. 1 Iepurești, Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia, Școala Gimnazială ,,Nicolae Lahovary” Trestieni, Școala Gimnazială nr. 1 Izvoarele, Școala Gimnazială nr. 1 Gostinari, Școala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu, Școala Gimnazială nr. 1 „Prof. Dinu Nicolae” Vlașin cu unităţile de învăţământ arondate.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu