COMUNICAT DE PRESĂ 24.09.2021

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
24.09.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 24.09.2021, în ședință online, a aprobat scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 27.09.2021, după cum urmează:

ADUNAŢII-COPĂCENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI
Scenariul 1
DĂRĂŞTI-VLAŞCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA
Scenariul 1
MOGOŞEŞTI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOGOȘEȘTI
Scenariul 1
VARLAAM
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VARLAAM
Scenariul 1
BĂNEASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA
Scenariul 1
BĂNEASA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 MELETIE
Scenariul 1
FRASINU
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 FRASINU
Scenariul 1
PIETRELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REMUS BEGNESCU” PIETRELE
Scenariul 1
BOLINTIN-DEAL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL
Scenariul 1
MIHAI VODĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MIHAI VODĂ
Scenariul 1
BOLINTIN-VALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE
Scenariul 1
BOLINTIN-VALE
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BOLINTIN VALE
Scenariul 1
MALU SPART
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART
Scenariul 1
CRIVINA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CRIVINA
Scenariul 1
SUSENI
GRĂDINIȚA SUSENI
Scenariul 1
BOLINTIN-VALE
LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN VALE
Scenariul 1
BUCŞANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI
Scenariul 1
GOLEASCA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 GOLEASCA
Scenariul 1
OBEDENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 OBEDENI
Scenariul 1
PODIŞOR
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PODIȘOR
Scenariul 1
UIEŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 UIEȘTI
Scenariul 1
VADU LAT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VADU LAT
Scenariul 1
BULBUCATA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA
Scenariul 1
TEIŞORI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TEIȘORI
Scenariul 1
BUTURUGENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI
Scenariul 1
BUTURUGENI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 PRISICENI
Scenariul 1
PĂDURENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PĂDURENI
Scenariul 1
POŞTA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 POȘTA
Scenariul 1
CĂLUGĂRENI
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI
Scenariul 1
CĂLUGĂRENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CĂLUGĂRENI
Scenariul 1
HULUBEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 HULUBEȘTI
Scenariul 1
UZUNU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 UZUNU
Scenariul 1
CLEJANI
ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI
Scenariul 1
NEAJLOV
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 NEAJLOV
Scenariul 1
PODU DOAMNEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PODU DOAMNEI
Scenariul 1
COLIBAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COLIBAȘI
Scenariul 1
CÂMPURELU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CÎMPURELU
Scenariul 1
COMANA
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 COMANA
Scenariul 1
BUDENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BUDENI
Scenariul 1
FALAŞTOACA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EUGENIU VLĂDESCU” FALAȘTOACA
Scenariul 1
GRĂDIŞTEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 GRĂDIȘTEA
Scenariul 1
VLAD ŢEPEŞ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLAD ȚEPEȘ
Scenariul 1
COMANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 COMANA
Scenariul 1
COSOBA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSOBA
Scenariul 1
CREVEDIA MARE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA” CREVEDIA MARE
Scenariul 1
CREVEDIA MICĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU PĂTRAȘCU” CREVEDIA MICĂ
Scenariul 1
DEALU
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 DEALU
Scenariul 1
GĂISEANCA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 GĂISEANCA
Scenariul 1
SFÂNTU GHEORGHE
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 SFÂNTU GHEORGHE
Scenariul 1
DAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DAIA
Scenariul 1
PLOPŞORU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 PLOPȘORU
Scenariul 1
PLOPŞORU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 PLOPȘORU
Scenariul 1
FLOREŞTI – STOENEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FLOREȘTI
Scenariul 1
PALANCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PALANCA
Scenariul 1
STOENEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 STOENEȘTI
Scenariul 1
FRĂTEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FRĂTEȘTI
Scenariul 1
CETATEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CETATEA
Scenariul 1
REMUŞ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REMUȘ
Scenariul 1
GĂISENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GĂISENI
Scenariul 1
CĂRPENIŞU
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 CĂRPENIȘU
Scenariul 1
CĂSCIOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CĂSCIOARELE
Scenariul 1
GĂUJANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI
Scenariul 1
PIETRIŞU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 PIETRIȘU
Scenariul 1
GHIMPAŢI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHIMPAȚI
Scenariul 1
COPACIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 COPACIU
Scenariul 1
GHIMPAŢI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 GHIMPAȚI
Scenariul 1
NAIPU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NAIPU
Scenariul 1
VALEA PLOPILOR
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 4 VALEA PLOPILOR
Scenariul 1
GIURGIU
COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
COLEGIUL TEHNIC „VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 9 GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN POPESCU” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX TEOCTIST PATRIARHUL GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. MARTIRI BRÂNCOVENI” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA
Scenariul 1
GIURGIU
GRĂDINIȚA TOP KINDER
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG GIURGIU
Scenariul 1
GIURGIU
ȘCOALA DE ARTE ”VICTOR KARPIS”
Scenariul 1
GOGOŞARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN GH. POPESCU” GOGOȘARI
Scenariul 1
IZVORU
ȘCOALA PRIMARĂ „MARIN DRĂCEA” IZVORU
Scenariul 1
GOSTINARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GOSTINARI
Scenariul 1
GOSTINARI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 GOSTINARI
Scenariul 1
MIRONEŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 MIRONEȘTI
Scenariul 1
GOSTINU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL MAREȘ” GOSTINU
Scenariul 1
GRĂDINARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINARI
Scenariul 1
TÂNTAVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TÂNTAVA
Scenariul 1
ZORILE
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 ZORILE
Scenariul 1
GREACA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GREACA
Scenariul 1
HERĂŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELINA BASARAB” HERĂȘTI
Scenariul 1
HOTARELE
LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE
Scenariul 1
HOTARELE
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 SCĂRIȘOARA
Scenariul 1
IEPUREŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 IEPUREȘTI
Scenariul 1
GORNENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 GORNENI
Scenariul 1
ISVOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE
Scenariul 1
IZVOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 IZVOARELE
Scenariul 1
CHIRIACU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CHIRIACU
Scenariul 1
IZVOARELE
GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARELE
Scenariul 1
JOIŢA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 JOIȚA
Scenariul 1
BÂCU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BÂCU
Scenariul 1
LETCA NOUĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LETCA NOUĂ
Scenariul 1
LETCA VECHE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 LETCA VECHE
Scenariul 1
MILCOVĂŢU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MILCOVĂȚU
Scenariul 1
MALU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BADILĂ” MALU
Scenariul 1
MÂRŞA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA
Scenariul 1
MIHAI BRAVU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU
Scenariul 1
MIHĂILEŞTI
LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI
Scenariul 1
DRĂGĂNESCU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DRĂGĂNESCU
Scenariul 1
MIHĂILEŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 TUFA
Scenariul 1
NOVACI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 NOVACI
Scenariul 1
POPEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POPEȘTI
Scenariul 1
OGREZENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SOLACOLU” OGREZENI
Scenariul 1
HOBAIA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 HOBAIA
Scenariul 1
OGREZENI
GRĂDINIȚA ”IRIS” OGREZENI
Scenariul 1
OGREZENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NECTARIE” OGREZENI
Scenariul 1
OINACU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OINACU
Scenariul 1
BRANIŞTEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BRANIȘTEA
Scenariul 1
COMASCA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 COMASCA
Scenariul 1
OINACU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OINACU
Scenariul 1
PRUNDU
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 PRUNDU
Scenariul 1
PRUNDU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PRUNDU
Scenariul 1
PUIENI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 PUIENI
Scenariul 1
PUTINEIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PUTINEIU
Scenariul 1
HODIVOAIA
GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNATĂ” HODIVOAIA
Scenariul 1
VIERU
GRĂDINIȚA ”PRICHINDEII” VIERU
Scenariul 1
RĂSUCENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI
Scenariul 1
CUCURUZU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUCURUZU
Scenariul 1
ROATA DE JOS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS
Scenariul 1
CARTOJANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR .2 CARTOJANI
Scenariul 1
ROATA DE JOS
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ROATA DE JOS
Scenariul 1
ROATA DE JOS
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 ROATA DE JOS (CĂTUNU)
Scenariul 1
ROATA MICĂ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ROATA MICĂ
Scenariul 1
SADINA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 SADINA
Scenariul 1
SĂBĂRENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂBĂRENI
Scenariul 1
SCHITU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. DINU NICOLAE” VLAȘIN
Scenariul 1
BILA
ȘCOALA PRIMARĂ „FLORIN NICULESCU” BILA
Scenariul 1
CĂMINEASCA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 CĂMINEASCA
Scenariul 1
SINGURENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SINGURENI
Scenariul 1
CRÂNGURI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRÂNGURI
Scenariul 1
STEJARU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 STEJARU
Scenariul 1
SLOBOZIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLOBOZIA
Scenariul 1
STĂNEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STĂNEȘTI
Scenariul 1
BĂLANU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 BĂLANU
Scenariul 1
GHIZDARU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 GHIZDARU
Scenariul 1
ONCEŞTI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 ONCEȘTI
Scenariul 1
STOENEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STOENEȘTI
Scenariul 1
STOENEŞTI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 TANGÂRU
Scenariul 1
TOPORU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU
Scenariul 1
TOMULEŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 TOMULEȘTI
Scenariul 1
ULMI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 ULMI
Scenariul 1
POENARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POENARI
Scenariul 1
GHIONEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORNAL NR. 4 GHIONEA
Scenariul 1
ICOANA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 ICOANA
Scenariul 1
TRESTIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI
Scenariul 1
DRĂGĂNEASCA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MARIN MOGESCU” DRĂGĂNEASCA
Scenariul 1
VALEA DRAGULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA DRAGULUI
Scenariul 1
VALEA DRAGULUI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VALEA DRAGULUI
Scenariul 1
VĂRĂŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VĂRĂȘTI
Scenariul 1
DOBRENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 DOBRENI
Scenariul 1
VĂRĂŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 OBEDENI
Scenariul 1
VÂNĂTORII MICI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VÂNĂTORII MICI
Scenariul 1
CORBEANCA
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 6 CORBEANCA
Scenariul 1
CUPELE
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 7 CUPELE
Scenariul 1
IZVORU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 IZVORUL
Scenariul 1
POIANA LUI STÂNGĂ
ȘCOALA PRIMARĂ NR. 5 POIANA LUI STÂNGĂ
Scenariul 1
VÂNĂTORII MARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VÂNĂTORII MARI
Scenariul 1
ZĂDĂRICIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 ZĂDĂRICIU
Scenariul 1
VEDEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „APOSTOL ARSACHE” VEDEA
Scenariul 1

Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza în funcţie de evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3 din Ordinul nr. 5196/1756/ din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu excepţia situaţiei în care localitatea intră în carantină.
Scenariul a fost aprobat pe baza Ordinului nr. 5196/1756/ din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, a incidenţei cumulate la 14 zile pe unităţi administrativ-teritoriale la data de 24.09.2021, înaintată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, și pe baza Adresei Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.
Vă reamintim că Ordinul nr. 5196/1756/ din 3 septembrie 2021, prin care sunt stabilite măsurile de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevede următoarele scenarii:
1. în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori, se permite participarea zilnică, cu prezență fizică la cursuri a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2;
2. în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, până la instituirea măsurii carantinei, se permite participarea zilnică, cu prezență fizică la cursuri în unitățile de învățământ, a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din învățământul special cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 și participarea în sistem on line a tuturor celorlalte categorii de elevi.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu