COMUNICAT DE PRESĂ 22.10.2021

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
22.10.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 22.10.2021, în ședință online, a constatat limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

COMUNA MALU
26,13
COMUNA JOIŢA
18,35
COMUNA GOGOŞARI
16,36
COMUNA TOPORU
13,85
COMUNA SĂBĂRENI
13,43
ORAŞUL MIHĂILEŞTI
12,89
COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI
12,81
COMUNA COMANA
12,64
COMUNA BOLINTIN-DEAL
12,49
COMUNA MIHAI BRAVU
12,17
COMUNA CĂLUGĂRENI
12,13
COMUNA PUTINEIU
12,09
COMUNA IEPUREŞTI
11,20
MUNICIPIUL GIURGIU
11,13
COMUNA COSOBA
10,89
COMUNA VALEA DRAGULUI
10,42
COMUNA GOSTINU
9,63
COMUNA OGREZENI
9,09
COMUNA SLOBOZIA
8,78
COMUNA GĂISENI
8,39
COMUNA GHIMPAŢI
8,12
COMUNA FRĂTEŞTI
8,09
COMUNA HOTARELE
8,01
COMUNA ULMI
7,75
COMUNA IZVOARELE
7,52
COMUNA GOSTINARI
7,30
COMUNA VEDEA
7,29
COMUNA VÂNĂTORII MICI
7,15
COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI
7,03
COMUNA GRĂDINARI
6,79
COMUNA BĂNEASA
6,72
ORAŞUL BOLINTIN-VALE
6,72
COMUNA MÂRŞA
6,71
COMUNA STOENEŞTI
6,58
COMUNA PRUNDU
6,55
COMUNA ROATA DE JOS
6,52
COMUNA BULBUCATA
6,41
COMUNA SINGURENI
6,39
COMUNA DAIA
6,24
COMUNA BUCŞANI
6,07
COMUNA CREVEDIA MARE
5,73
COMUNA COLIBAŞI
5,51
COMUNA LETCA NOUĂ
5,49
COMUNA OINACU
5,44
COMUNA HERĂŞTI
5,09
COMUNA BUTURUGENI
4,82
COMUNA GREACA
4,70
COMUNA STĂNEŞTI
4,38
COMUNA VĂRĂŞTI
4,05
COMUNA SCHITU
4,01
COMUNA GĂUJANI
3,52
COMUNA ISVOARELE
2,85
COMUNA RĂSUCENI
2,40
COMUNA CLEJANI
1,68
TOTAL JUDEŢ
9,04

În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 23.10.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
Atragem atenţia asupra obligativităţii purtării măştii de protecţie în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, în toate spațiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu pers oanele cu care locuiesc.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu