COMUNICAT DE PRESĂ 22.01.2021

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
22.01.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 22.01.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR. CRT.
UAT
LOCALITATEA
Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile
1
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Adunaţii-Copăceni
1,85
2
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Dărăşti-Vlaşca
1,50
3
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Mogoşeşti
2,36
4
Comuna Adunaţii-Copăceni
Sat Varlaam
0,00
5
Comuna Băneasa
Sat Băneasa
0,33
6
Comuna Băneasa
Sat Frasinu
7,33
7
Comuna Băneasa
Sat Pietrele
0,00
8
Comuna Băneasa
Sat Sfântu Gheorghe
3,75
9
Comuna Bolintin-Deal
Sat Bolintin-Deal
1,16
10
Comuna Bolintin-Deal
Sat Mihai Vodă
1,62
11
Comuna Bucşani
Sat Angheleşti
0,00
12
Comuna Bucşani
Sat Bucşani
2,89
13
Comuna Bucşani
Sat Goleasca
0,00
14
Comuna Bucşani
Sat Obedeni
3,38
15
Comuna Bucşani
Sat Podişor
1,78
16
Comuna Bucşani
Sat Uieşti
2,70
17
Comuna Bucşani
Sat Vadu Lat
5,95
18
Comuna Bulbucata
Sat Bulbucata
1,00
19
Comuna Bulbucata
Sat Coteni
0,00
20
Comuna Bulbucata
Sat Făcău
0,00
21
Comuna Bulbucata
Sat Teişori
0,00
22
Comuna Buturugeni
Sat Buturugeni
0,00
23
Comuna Buturugeni
Sat Pădureni
0,63
24
Comuna Buturugeni
Sat Podu Ilfovăţului
0,00
25
Comuna Buturugeni
Sat Poşta
0,00
26
Comuna Călugăreni
Sat Brăniştari
0,00
27
Comuna Călugăreni
Sat Călugăreni
0,76
28
Comuna Călugăreni
Sat Crucea de Piatră
0,00
29
Comuna Călugăreni
Sat Hulubeşti
0,64
30
Comuna Călugăreni
Sat Uzunu
4,17
31
Comuna Clejani
Sat Clejani
1,03
32
Comuna Clejani
Sat Neajlov
2,69
33
Comuna Clejani
Sat Podu Doamnei
0,00
34
Comuna Clejani
Sat Sterea
0,00
35
Comuna Colibaşi
Sat Câmpurelu
1,71
36
Comuna Colibaşi
Sat Colibaşi
0,00
37
Comuna Comana
Sat Budeni
4,07
38
Comuna Comana
Sat Comana
0,00
39
Comuna Comana
Sat Falaştoaca
0,00
40
Comuna Comana
Sat Grădiştea
1,41
41
Comuna Comana
Sat Vlad Ţepeş
1,25
42
Comuna Cosoba
Sat Cosoba
0,72
43
Comuna Crevedia Mare
Sat Crevedia Mare
2,01
44
Comuna Crevedia Mare
Sat Crevedia Mică
1,16
45
Comuna Crevedia Mare
Sat Dealu
1,40
46
Comuna Crevedia Mare
Sat Găiseanca
0,00
47
Comuna Crevedia Mare
Sat Priboiu
0,00
48
Comuna Crevedia Mare
Sat Sfântu Gheorghe
8,15
49
Comuna Daia
Sat Daia
1,03
50
Comuna Daia
Sat Plopşoru
2,63
51
Comuna Floreşti-Stoeneşti
Sat Floreşti
0,49
52
Comuna Floreşti-Stoeneşti
Sat Palanca
0,37
53
Comuna Floreşti-Stoeneşti
Sat Stoeneşti
1,04
54
Comuna Frăteşti
Sat Cetatea
0,00
55
Comuna Frăteşti
Sat Frăteşti
4,81
56
Comuna Frăteşti
Sat Remuş
1,51
57
Comuna Găiseni
Sat Cărpenişu
1,09
58
Comuna Găiseni
Sat Căscioarele
0,50
59
Comuna Găiseni
Sat Găiseni
1,30
60
Comuna Găiseni
Sat Podu Popa Nae
0,00
61
Comuna Găujani
Sat Cetăţuia
17,05
62
Comuna Găujani
Sat Găujani
2,62
63
Comuna Găujani
Sat Pietrişu
0,00
64
Comuna Ghimpaţi
Sat Copaciu
0,00
65
Comuna Ghimpaţi
Sat Ghimpaţi
0,41
66
Comuna Ghimpaţi
Sat Naipu
2,48
67
Comuna Ghimpaţi
Sat Valea Plopilor
0,00
68
Comuna Gogoşari
Sat Drăghiceanu
0,00
69
Comuna Gogoşari
Sat Gogoşari
6,70
70
Comuna Gogoşari
Sat Izvoru
0,00
71
Comuna Gogoşari
Sat Răleşti
0,00
72
Comuna Gostinari
Sat Gostinari
0,00
73
Comuna Gostinari
Sat Mironeşti
4,43
74
Comuna Gostinu
Sat Gostinu
0,59
75
Comuna Grădinari
Sat Grădinari
1,93
76
Comuna Grădinari
Sat Tântava
0,00
77
Comuna Grădinari
Sat Zorile
0,00
78
Comuna Greaca
Sat Greaca
2,42
79
Comuna Greaca
Sat Puţu Greci
0,00
80
Comuna Greaca
Sat Zboiu
0,00
81
Comuna Herăşti
Sat Herăşti
0,47
82
Comuna Herăşti
Sat Miloşeşti
5,71
83
Comuna Hotarele
Sat Hotarele
0,58
84
Comuna Iepureşti
Sat Băneşti
0,00
85
Comuna Iepureşti
Sat Chirculeşti
0,00
86
Comuna Iepureşti
Sat Gorneni
0,00
87
Comuna Iepureşti
Sat Iepureşti
1,96
88
Comuna Iepureşti
Sat Stâlpu
3,94
89
Comuna Iepureşti
Sat Valter Mărăcineanu
0,00
90
Comuna Isvoarele
Sat Isvoarele
0,79
91
Comuna Isvoarele
Sat Teiuşu
0,00
92
Comuna Izvoarele
Sat Chiriacu
4,30
93
Comuna Izvoarele
Sat Dimitrie Cantemir
5,85
94
Comuna Izvoarele
Sat Izvoarele
0,72
95
Comuna Izvoarele
Sat Petru Rareş
7,69
96
Comuna Izvoarele
Sat Radu Vodă
4,15
97
Comuna Izvoarele
Sat Valea Bujorului
0,00
98
Comuna Joiţa
Sat Bâcu
1,77
99
Comuna Joiţa
Sat Joiţa
0,92
100
Comuna Letca Nouă
Sat Letca Nouă
0,00
101
Comuna Letca Nouă
Sat Letca Veche
0,00
102
Comuna Letca Nouă
Sat Milcovăţu
0,00
103
Comuna Malu
Sat Malu
2,95
104
Comuna Mârşa
Sat Mârşa
0,37
105
Comuna Mihai Bravu
Sat Mihai Bravu
0,43
106
Comuna Ogrezeni
Sat Hobaia
0,00
107
Comuna Ogrezeni
Sat Ogrezeni
1,57
108
Comuna Oinacu
Sat Braniştea
2,11
109
Comuna Oinacu
Sat Comasca
1,69
110
Comuna Oinacu
Sat Oinacu
2,36
111
Comuna Prundu
Sat Prundu
0,00
112
Comuna Prundu
Sat Puieni
1,42
113
Comuna Putineiu
Sat Hodivoaia
0,00
114
Comuna Putineiu
Sat Putineiu
0,00
115
Comuna Putineiu
Sat Vieru
1,55
116
Comuna Răsuceni
Sat Carapancea
0,00
117
Comuna Răsuceni
Sat Cucuruzu
0,00
118
Comuna Răsuceni
Sat Răsuceni
1,67
119
Comuna Răsuceni
Sat Satu Nou
0,00
120
Comuna Roata de Jos
Sat Cartojani
1,12
121
Comuna Roata de Jos
Sat Roata de Jos
0,86
122
Comuna Roata de Jos
Sat Roata Mică
0,00
123
Comuna Roata de Jos
Sat Sadina
1,94
124
Comuna Săbăreni
Sat Săbăreni
2,12
125
Comuna Schitu
Sat Bila
0,00
126
Comuna Schitu
Sat Cămineasca
1,95
127
Comuna Schitu
Sat Schitu
0,00
128
Comuna Schitu
Sat Vlaşin
0,00
129
Comuna Singureni
Sat Crânguri
4,14
130
Comuna Singureni
Sat Singureni
2,18
131
Comuna Singureni
Sat Stejaru
0,00
132
Comuna Slobozia
Sat Slobozia
0,00
133
Comuna Stăneşti
Sat Bălanu
1,83
134
Comuna Stăneşti
Sat Ghizdaru
4,19
135
Comuna Stăneşti
Sat Onceşti
0,00
136
Comuna Stăneşti
Sat Stăneşti
2,84
137
Comuna Stoeneşti
Sat Ianculeşti
0,00
138
Comuna Stoeneşti
Sat Mirău
0,00
139
Comuna Stoeneşti
Sat Stoeneşti
0,00
140
Comuna Toporu
Sat Tomuleşti
1,43
141
Comuna Toporu
Sat Toporu
1,69
142
Comuna Ulmi
Sat Căscioarele
0,00
143
Comuna Ulmi
Sat Drăgăneasca
0,00
144
Comuna Ulmi
Sat Ghionea
0,00
145
Comuna Ulmi
Sat Icoana
0,00
146
Comuna Ulmi
Sat Moşteni
0,00
147
Comuna Ulmi
Sat Poenari
3,12
148
Comuna Ulmi
Sat Trestieni
0,81
149
Comuna Ulmi
Sat Ulmi
3,61
150
Comuna Valea Dragului
Sat Valea Dragului
4,32
151
Comuna Vânătorii Mici
Sat Corbeanca
0,00
152
Comuna Vânătorii Mici
Sat Cupele
0,00
153
Comuna Vânătorii Mici
Sat Izvoru
2,69
154
Comuna Vânătorii Mici
Sat Poiana lui Stângă
0,00
155
Comuna Vânătorii Mici
Sat Vâlcelele
0,00
156
Comuna Vânătorii Mici
Sat Vânătorii Mari
0,00
157
Comuna Vânătorii Mici
Sat Vânătorii Mici
0,00
158
Comuna Vânătorii Mici
Sat Zădăriciu
0,00
159
Comuna Vărăşti
Sat Dobreni
0,43
160
Comuna Vărăşti
Sat Vărăşti
0,58
161
Comuna Vedea
Sat Vedea
0,75
162
Municipiul Giurgiu
Municipiul Giurgiu
1,11
163
Oraş Bolintin-Vale
Oraş Bolintin-Vale
0,11
164
Oraş Bolintin-Vale
Sat Crivina
2,28
165
Oraş Bolintin-Vale
Sat Malu Spart
0,99
166
Oraş Bolintin-Vale
Sat Suseni
0,00
167
Oraş Mihăileşti
Oraş Mihăileşti
1,48
168
Oraş Mihăileşti
Sat Novaci
0,83
169
Oraş Mihăileşti
Sat Popeşti
0,00
Judeţul Giurgiu
1,16

Pentru satul Cetăţuia – comuna Găujani, satul Sfântu Gheorghe – comuna Crevedia Mare, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satele Poenari şi Ulmi – comuna Ulmi, satul Gogoşari – comuna Gogoşari, satele Frasinu şi Sfântul Gheorghe – comuna Băneasa, satul Crânguri – comuna Singureni, satele Dimitrie Cantemir, Chiriacu, Petru Rareș şi Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Miloşeşti – comuna Herăşti, satul Budeni – comuna Comana, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, satele Obedeni și Vadu Lat – comuna Bucşani, satul Ghizdaru – comuna Stănești, sat Valea Dragului – comuna Valea Dragului, sat Stâlpu – comuna Iepurești se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satul Malu – comuna Malu, satele Bucşani, Uieşti şi Podişor – comuna Bucşani, satele Stănești şi Bălanu – comuna Stăneşti, satul Neajlov – comuna Clejani, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Plopșoru – comuna Daia, satul Găujani – comuna Găujani, satul Naipu – comuna Ghimpați, satul Greaca – comuna Greaca, satele Mogoșești, Adunații Copăceni și Dărăști Vlașca – comuna Adunații Copăceni, satele Oinacu, Comasca și Braniștea – comuna Oinacu, satul Crivina – orașul Bolintin Vale, satul Singureni – comuna Singureni, satul Săbăreni – comuna Săbăreni, satul Crevedia Mare – comuna Crevedia Mare, satul Iepurești – comuna Iepurești, satul Cămineasca – comuna Schitu, satul Sadina – comuna Roata de Jos, satul Grădinari – comuna Grădinari, satul Bâcu – comuna Joița, satul Câmpurelu – comuna Colibași, satul Toporu – comuna Toporu, satul Răsuceni – comuna Răsuceni, satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Vieru – comuna Putineiu, satul Remuș – comuna Frătești se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 3 din 12.01.2021, începând cu data de 23.01.2020, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.
De asemenea, prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu din data de 13.01.2021 îşi încetează aplicabilitatea începând cu data de 23.01.2021, ora 00:00.

Vă reamintim că, potrivit prevederilor HG nr. 3/2021:

Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori:

– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.

Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:

– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

Dacă incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori:

– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise;
– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu