Comunicat de presă

Pentru a bună și corectă informare a cetățenilor referitoare la aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, Instituția Prefectului – Județul Giurgiu transmite că pe rolul Tribunalului Giurgiu, secția contencios administrativ, a fost înregistrat dosarul nr. 546/122/2022, având ca obiect anularea parțială a Anexei nr. 6.1 a Hotărârii nr. 19/03.02.2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, a bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii 2023-2025, respectiv:

– cap. 67.02 – CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE, art. 71.01 – Active fixe, poziția 1 (imobil situat în municipiul Giurgiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 14, jud. Giurgiu),

– cap. 80.02 – ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ, art. 71.01 – Active fixe, pozițiile 6 și 7 (Proiectare Regenerare urbană imobil teren situat în municipiul Giurgiu, str. București, nr. 57, jud. Giurgiu – studii de teren, SF, documentații avize/acorduri, verificare tehnică proiect, avize acorduri, respectiv Proiectare valorificare și utilizare imobil teren situate în comunele Gostinu, Băneasa și Prundu, jud. Giurgiu – PUZ, avize/acorduri)

– cap. 84.02 – TRANSPORTURI, art. 71.01 – Active fixe, pozițiile nr. 11 (Proiectare Amenajare zonă de evenimente și parcare între râul Neajlov și DJ 411 – studii de teren, expertiză tehnică, DALI, documentații, avize, acorduri, verificare tehnică proiect, avize/acorduri), nr. 13 (Proiectare Trenul Verde Giurgiu – Comana – SF, documentații avize/acorduri, veridicare tehnică propiect, avize/acorduri), nr. 15 (Proiectare Amenajare trasee pentru biciclete – PUZ, avize, acorduri) și nr. 16 (Proiectare Amenajare trasee pentru biciclete – Studii de teren, SF, DALI, documentații avize, acorduri, verificare tehnică proiect, avize/acorduri).

Contrar celor declarate de domnul președinte al Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, prin această acțiune nu a fost afectat bugetul de funcționare al județului, în consecință nu au fost afectate nici salariile și nici cheltuielile materiale prevăzute în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli.