COMUNICAT DE PRESĂ 19.02.2021

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
19.02.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 19.02.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR. CRT. UAT LOCALITATEA Valoarea inci-denţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultime-le 14 zile
1 Comuna Adunaţii-Copăceni Sat Adunaţii-Copăceni 0,93
2 Comuna Adunaţii-Copăceni Sat Dărăşti-Vlaşca 2,51
3 Comuna Adunaţii-Copăceni Sat Mogoşeşti 0,00
4 Comuna Adunaţii-Copăceni Sat Varlaam 0,00
5 Comuna Băneasa Sat Băneasa 0,33
6 Comuna Băneasa Sat Frasinu 2,46
7 Comuna Băneasa Sat Pietrele 0,00
8 Comuna Băneasa Sat Sfântu Gheor-ghe 0,00
9 Comuna Bolintin-Deal Sat Bolintin-Deal 1,16
10 Comuna Bolintin-Deal Sat Mihai Vodă 0,00
11 Comuna Bucşani Sat Angheleşti 6,17
12 Comuna Bucşani Sat Bucşani 2,91
13 Comuna Bucşani Sat Goleasca 0,00
14 Comuna Bucşani Sat Obedeni 3,40
15 Comuna Bucşani Sat Podişor 0,00
16 Comuna Bucşani Sat Uieşti 2,70
17 Comuna Bucşani Sat Vadu Lat 1,49
18 Comuna Bulbucata Sat Bulbucata 0,00
19 Comuna Bulbucata Sat Coteni 0,00
20 Comuna Bulbucata Sat Făcău 0,00
21 Comuna Bulbucata Sat Teişori 0,00
22 Comuna Buturugeni Sat Buturugeni 0,00
23 Comuna Buturugeni Sat Pădureni 0,00
24 Comuna Buturugeni Sat Podu Il-fovăţului 0,00
25 Comuna Buturugeni Sat Poşta 0,00
26 Comuna Călugăreni Sat Brăniştari 0,00
27 Comuna Călugăreni Sat Călugăreni 0,00
28 Comuna Călugăreni Sat Crucea de Pia-tră 0,00
29 Comuna Călugăreni Sat Hulubeşti 0,64
30 Comuna Călugăreni Sat Uzunu 1,39
31 Comuna Clejani Sat Clejani 0,00
32 Comuna Clejani Sat Neajlov 0,00
33 Comuna Clejani Sat Podu Doamnei 0,00
34 Comuna Clejani Sat Sterea 0,00
35 Comuna Colibaşi Sat Câmpurelu 0,00
36 Comuna Colibaşi Sat Colibaşi 0,51
37 Comuna Comana Sat Budeni 1,36
38 Comuna Comana Sat Comana 0,00
39 Comuna Comana Sat Falaştoaca 0,00
40 Comuna Comana Sat Grădiştea 0,00
41 Comuna Comana Sat Vlad Ţepeş 0,00
42 Comuna Cosoba Sat Cosoba 0,36
43 Comuna Crevedia Ma-re Sat Crevedia Mare 1,34
44 Comuna Crevedia Ma-re Sat Crevedia Mică 0,00
45 Comuna Crevedia Ma-re Sat Dealu 0,00
46 Comuna Crevedia Ma-re Sat Găiseanca 0,00
47 Comuna Crevedia Ma-re Sat Priboiu 0,00
48 Comuna Crevedia Ma-re Sat Sfântu Gheor-ghe 2,72
49 Comuna Daia Sat Daia 0,00
50 Comuna Daia Sat Plopşoru 1,32
51 Comuna Floreşti-Stoeneşti Sat Floreşti 0,73
52 Comuna Floreşti-Stoeneşti Sat Palanca 0,00
53 Comuna Floreşti-Stoeneşti Sat Stoeneşti 1,55
54 Comuna Frăteşti Sat Cetatea 0,00
55 Comuna Frăteşti Sat Frăteşti 3,22
56 Comuna Frăteşti Sat Remuş 1,52
57 Comuna Găiseni Sat Cărpenişu 0,00
58 Comuna Găiseni Sat Căscioarele 0,50
59 Comuna Găiseni Sat Găiseni 0,00
60 Comuna Găiseni Sat Podu Popa Nae 0,00
61 Comuna Găujani Sat Cetăţuia 5,75
62 Comuna Găujani Sat Găujani 0,00
63 Comuna Găujani Sat Pietrişu 0,00
64 Comuna Ghimpaţi Sat Copaciu 0,00
65 Comuna Ghimpaţi Sat Ghimpaţi 0,00
66 Comuna Ghimpaţi Sat Naipu 2,48
67 Comuna Ghimpaţi Sat Valea Plopilor 0,00
68 Comuna Gogoşari Sat Drăghiceanu 0,00
69 Comuna Gogoşari Sat Gogoşari 2,67
70 Comuna Gogoşari Sat Izvoru 1,47
71 Comuna Gogoşari Sat Răleşti 0,00
72 Comuna Gostinari Sat Gostinari 0,00
73 Comuna Gostinari Sat Mironeşti 2,28
74 Comuna Gostinu Sat Gostinu 0,60
75 Comuna Grădinari Sat Grădinari 0,00
76 Comuna Grădinari Sat Tântava 0,00
77 Comuna Grădinari Sat Zorile 0,00
78 Comuna Greaca Sat Greaca 0,61
79 Comuna Greaca Sat Puţu Greci 0,00
80 Comuna Greaca Sat Zboiu 0,00
81 Comuna Herăşti Sat Herăşti 0,96
82 Comuna Herăşti Sat Miloşeşti 5,85
83 Comuna Hotarele Sat Hotarele 0,88
84 Comuna Iepureşti Sat Băneşti 0,00
85 Comuna Iepureşti Sat Chirculeşti 0,00
86 Comuna Iepureşti Sat Gorneni 0,00
87 Comuna Iepureşti Sat Iepureşti 1,05
88 Comuna Iepureşti Sat Stâlpu 0,00
89 Comuna Iepureşti Sat Valter Mărăci-neanu 0,00
90 Comuna Isvoarele Sat Isvoarele 0,00
91 Comuna Isvoarele Sat Teiuşu 0,00
92 Comuna Izvoarele Sat Chiriacu 0,00
93 Comuna Izvoarele Sat Dimitrie Can-temir 0,00
94 Comuna Izvoarele Sat Izvoarele 0,00
95 Comuna Izvoarele Sat Petru Rareş 0,00
96 Comuna Izvoarele Sat Radu Vodă 4,52
97 Comuna Izvoarele Sat Valea Bujorului 0,00
98 Comuna Joiţa Sat Bâcu 1,78
99 Comuna Joiţa Sat Joiţa 0,46
100 Comuna Letca Nouă Sat Letca Nouă 0,96
101 Comuna Letca Nouă Sat Letca Veche 0,00
102 Comuna Letca Nouă Sat Milcovăţu 1,30
103 Comuna Malu Sat Malu 2,98
104 Comuna Mârşa Sat Mârşa 0,37
105 Comuna Mihai Bravu Sat Mihai Bravu 0,00
106 Comuna Ogrezeni Sat Hobaia 0,00
107 Comuna Ogrezeni Sat Ogrezeni 2,36
108 Comuna Oinacu Sat Braniştea 1,06
109 Comuna Oinacu Sat Comasca 1,68
110 Comuna Oinacu Sat Oinacu 1,78
111 Comuna Prundu Sat Prundu 0,30
112 Comuna Prundu Sat Puieni 0,00
113 Comuna Putineiu Sat Hodivoaia 0,00
114 Comuna Putineiu Sat Putineiu 0,00
115 Comuna Putineiu Sat Vieru 1,56
116 Comuna Răsuceni Sat Carapancea 0,00
117 Comuna Răsuceni Sat Cucuruzu 0,00
118 Comuna Răsuceni Sat Răsuceni 0,00
119 Comuna Răsuceni Sat Satu Nou 0,00
120 Comuna Roata de Jos Sat Cartojani 1,69
121 Comuna Roata de Jos Sat Roata de Jos 0,43
122 Comuna Roata de Jos Sat Roata Mică 1,82
123 Comuna Roata de Jos Sat Sadina 1,93
124 Comuna Săbăreni Sat Săbăreni 0,71
125 Comuna Schitu Sat Bila 0,00
126 Comuna Schitu Sat Cămineasca 1,96
127 Comuna Schitu Sat Schitu 0,00
128 Comuna Schitu Sat Vlaşin 0,00
129 Comuna Singureni Sat Crânguri 0,00
130 Comuna Singureni Sat Singureni 1,46
131 Comuna Singureni Sat Stejaru 0,00
132 Comuna Slobozia Sat Slobozia 0,44
133 Comuna Stăneşti Sat Bălanu 3,74
134 Comuna Stăneşti Sat Ghizdaru 0,00
135 Comuna Stăneşti Sat Onceşti 0,00
136 Comuna Stăneşti Sat Stăneşti 0,00
137 Comuna Stoeneşti Sat Ianculeşti 0,00
138 Comuna Stoeneşti Sat Mirău 0,00
139 Comuna Stoeneşti Sat Stoeneşti 0,00
140 Comuna Toporu Sat Tomuleşti 1,49
141 Comuna Toporu Sat Toporu 0,86
142 Comuna Ulmi Sat Căscioarele 0,00
143 Comuna Ulmi Sat Drăgăneasca 0,00
144 Comuna Ulmi Sat Ghionea 0,00
145 Comuna Ulmi Sat Icoana 0,00
146 Comuna Ulmi Sat Moşteni 0,00
147 Comuna Ulmi Sat Poenari 1,04
148 Comuna Ulmi Sat Trestieni 0,82
149 Comuna Ulmi Sat Ulmi 3,61
150 Comuna Valea Dragu-lui Sat Valea Dragului 0,00
151 Comuna Vânătorii Mici Sat Corbeanca 0,00
152 Comuna Vânătorii Mici Sat Cupele 0,00
153 Comuna Vânătorii Mici Sat Izvoru 2,71
154 Comuna Vânătorii Mici Sat Poiana lui Stângă 0,00
155 Comuna Vânătorii Mici Sat Vâlcelele 0,00
156 Comuna Vânătorii Mici Sat Vânătorii Mari 0,00
157 Comuna Vânătorii Mici Sat Vânătorii Mici 0,00
158 Comuna Vânătorii Mici Sat Zădăriciu 0,00
159 Comuna Vărăşti Sat Dobreni 0,43
160 Comuna Vărăşti Sat Vărăşti 0,59
161 Comuna Vedea Sat Vedea 0,00
162 Municipiul Giurgiu Municipiul Giurgiu 0,76
163 Oraş Bolintin-Vale Oraş Bolintin-Vale 0,21
164 Oraş Bolintin-Vale Sat Crivina 0,00
165 Oraş Bolintin-Vale Sat Malu Spart 0,00
166 Oraş Bolintin-Vale Sat Suseni 1,62
167 Oraş Mihăileşti Oraş Mihăileşti 0,74
168 Oraş Mihăileşti Sat Novaci 0,84
169 Oraş Mihăileşti Sat Popeşti 0,00
Judeţul Giurgiu 0,70

Pentru satele Angheleşti şi Obedeni – comuna Bucșani, satul Miloşeşti – comuna Herăşti, satul Cetăţuia – comuna Găujani, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Bălanu – comuna Stăneşti, satul Ulmi – comuna Ulmi, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satul Malu – comuna Malu, satele Bucşani şi Uieşti – comuna Bucşani, satul Sfântu Gheorghe – comuna Crevedia Mare, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Gogoşari – comuna Gogoşari, satul Dărăști – Vlașca – comuna Adunații Copăceni, satul Naipu – comuna Ghimpaţi, satul Frasinu – comuna Băneasa, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Cămineasca – comuna Schitu, satele Sadina, Roata Mică şi Cartojani – comuna Roata de Jos, satul Bâcu – comuna Joiţa, satele Oinacu şi Comasca – comuna Oinacu, satul Suseni – orașul Bolintin Vale, satul Vieru – comuna Putineiu, satul Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Remuş – comuna Frăteşti, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 35 din 10.02.2021, începând cu data de 20.02.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu