COMUNICAT DE PRESĂ 06.08.2021

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
06.08.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 06.08.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

1
COMUNA BUCŞANI
1,43
2
COMUNA HERĂŞTI
0,45
3
COMUNA OGREZENI
0,43
4
COMUNA MÂRŞA
0,37
5
COMUNA IZVOARELE
0,31
6
COMUNA VĂRĂŞTI
0,18
7
ORAŞ MIHĂILEŞTI
0,13
8
MUNICIPIUL GIURGIU
0,02
9
COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI
0,00
10
COMUNA BĂNEASA
0,00
11
COMUNA BOLINTIN-DEAL
0,00
12
COMUNA BULBUCATA
0,00
13
COMUNA BUTURUGENI
0,00
14
COMUNA CĂLUGĂRENI
0,00
15
COMUNA CLEJANI
0,00
16
COMUNA COLIBAŞI
0,00
17
COMUNA COMANA
0,00
18
COMUNA COSOBA
0,00
19
COMUNA CREVEDIA MARE
0,00
20
COMUNA DAIA
0,00
21
COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI
0,00
22
COMUNA FRĂTEŞTI
0,00
23
COMUNA GĂISENI
0,00
24
COMUNA GĂUJANI
0,00
25
COMUNA GHIMPAŢI
0,00
26
COMUNA GOGOŞARI
0,00
27
COMUNA GOSTINARI
0,00
28
COMUNA GOSTINU
0,00
29
COMUNA GRĂDINARI
0,00
30
COMUNA GREACA
0,00
31
COMUNA HOTARELE
0,00
32
COMUNA IEPUREŞTI
0,00
33
COMUNA ISVOARELE
0,00
34
COMUNA JOIŢA
0,00
35
COMUNA LETCA NOUĂ
0,00
36
COMUNA MALU
0,00
37
COMUNA MIHAI BRAVU
0,00
38
COMUNA OINACU
0,00
39
ORAŞ BOLINTIN-VALE
0,00
40
COMUNA PRUNDU
0,00
41
COMUNA PUTINEIU
0,00
42
COMUNA RĂSUCENI
0,00
43
COMUNA ROATA DE JOS
0,00
44
COMUNA SĂBĂRENI
0,00
45
COMUNA SCHITU
0,00
46
COMUNA SINGURENI
0,00
47
COMUNA SLOBOZIA
0,00
48
COMUNA STĂNEŞTI
0,00
49
COMUNA STOENEŞTI
0,00
50
COMUNA TOPORU
0,00
51
COMUNA ULMI
0,00
52
COMUNA VALEA DRAGULUI
0,00
53
COMUNA VÂNĂTORII MICI
0,00
54
COMUNA VEDEA
0,00
TOTAL JUDEŢ
0,05

În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 730 din 8 iulie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată prin HG. nr. 795 din 28 iulie 2021, începând cu data de 07.08.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu