COMUNICAT DE PRESĂ 05.03.2021

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
05.03.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 05.03.2021, în ședință online, a aprobat scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 08.03.2021, după cum urmează:

Localitatea
Denumire unități școlare
Scenarii de funcționare
05.03.2021
ADUNAŢII-COPĂCENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI
Scenariul 2
DĂRĂŞTI-VLAŞCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA
Scenariul 2
MOGOŞEŞTI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOGOȘEȘTI
Scenariul 1
VARLAAM
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VARLAAM
Scenariul 1
BĂNEASA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA
Scenariul 2
BĂNEASA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 MELETIE
Scenariul 1
FRASINU
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 FRASINU
Scenariul 1
PIETRELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REMUS BEGNESCU” PIETRELE
Scenariul 1
BOLINTIN-DEAL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL
Scenariul 3
MIHAI VODĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MIHAI VODĂ
Scenariul 2
BOLINTIN-VALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE
Scenariul 1
BOLINTIN-VALE
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BOLINTIN VALE
Scenariul 1
MALU SPART
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART
Scenariul 1
CRIVINA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CRIVINA
Scenariul 1
SUSENI
GRĂDINIȚA SUSENI
Scenariul 2
BOLINTIN-VALE
LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN VALE
Scenariul 1
BUCŞANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI
Scenariul 2
GOLEASCA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 GOLEASCA
Scenariul 2
OBEDENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 OBEDENI
Scenariul 3
PODIŞOR
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PODIȘOR
Scenariul 1
UIEŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 UIEȘTI
Scenariul 2
VADU LAT
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VADU LAT
Scenariul 2
BULBUCATA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA
Scenariul 1
TEIŞORI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TEIȘORI
Scenariul 1
BUTURUGENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI
Scenariul 1
BUTURUGENI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PRISICENI
Scenariul 1
PĂDURENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PĂDURENI
Scenariul 1
POŞTA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 POȘTA
Scenariul 1
CĂLUGĂRENI
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI
Scenariul 1
CĂLUGĂRENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CĂLUGĂRENI
Scenariul 1
HULUBEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 HULUBEȘTI
Scenariul 2
UZUNU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 UZUNU
Scenariul 2
CLEJANI
ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI
Scenariul 1
NEAJLOV
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 NEAJLOV
Scenariul 1
PODU DOAMNEI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PODU DOAMNEI
Scenariul 1
COLIBAŞI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COLIBAȘI
Scenariul 1
CÂMPURELU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CÎMPURELU
Scenariul 1
COMANA
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA
Scenariul 3
BUDENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BUDENI
Scenariul 2
FALAŞTOACA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EUGENIU VLĂDESCU” FALAȘTOACA
Scenariul 2
GRĂDIŞTEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 GRĂDIȘTEA
Scenariul 3
VLAD ŢEPEŞ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VLAD ȚEPEȘ
Scenariul 1
COMANA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 COMANA
Scenariul 3
COSOBA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA
Scenariul 1
CREVEDIA MARE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA” CREVEDIA MARE
Scenariul 2
CREVEDIA MICĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU PĂTRAȘCU” CREVEDIA MICĂ
Scenariul 3
DEALU
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 DEALU
Scenariul 1
GĂISEANCA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GĂISEANCA
Scenariul 1
SFÂNTU GHEORGHE
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SFÂNTU GHEORGHE
Scenariul 2
DAIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DAIA
Scenariul 1
PLOPŞORU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PLOPȘORU
Scenariul 2
PLOPŞORU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 PLOPȘORU
Scenariul 2
FLOREŞTI – STOENEȘTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FLOREȘTI
Scenariul 2
PALANCA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PALANCA
Scenariul 1
STOENEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 STOENEȘTI
Scenariul 2
FRĂTEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRĂTEȘTI
Scenariul 2
CETATEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CETATEA
Scenariul 2
REMUŞ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REMUȘ
Scenariul 1
GĂISENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂISENI
Scenariul 1
CĂRPENIŞU
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 CĂRPENIȘU
Scenariul 1
CĂSCIOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CĂSCIOARELE
Scenariul 1
GĂUJANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI
Scenariul 1
PIETRIŞU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PIETRIȘU
Scenariul 1
GHIMPAŢI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI
Scenariul 1
COPACIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 COPACIU
Scenariul 2
GHIMPAŢI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GHIMPAȚI
Scenariul 1
NAIPU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 NAIPU
Scenariul 3
VALEA PLOPILOR
ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 VALEA PLOPILOR
Scenariul 1
GIURGIU
COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
COLEGIUL TEHNIC „VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN POPESCU” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX TEOCTIST PATRIARHUL GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA
Scenariul 3
GIURGIU
GRĂDINIȚA TOP KINDER
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG GIURGIU
Scenariul 3
GIURGIU
ȘCOALA DE ARTE ”VICTOR KARPIS”
Scenariul 3
GOGOŞARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN GH. POPESCU” GOGOȘARI
Scenariul 3
IZVORU
ȘCOALA PRIMARĂ „MARIN DRĂCEA” IZVORU
Scenariul 2
GOSTINARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GOSTINARI
Scenariul 1
GOSTINARI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 GOSTINARI
Scenariul 1
MIRONEŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 MIRONEȘTI
Scenariul 2
GOSTINU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL MAREȘ” GOSTINU
Scenariul 1
GRĂDINARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI
Scenariul 1
TÂNTAVA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TÂNTAVA
Scenariul 1
ZORILE
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ZORILE
Scenariul 1
GREACA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GREACA
Scenariul 2
HERĂŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELINA BASARAB” HERĂȘTI
Scenariul 1
HOTARELE
LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE
Scenariul 2
HOTARELE
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SCĂRIȘOARA
Scenariul 2
IEPUREŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IEPUREȘTI
Scenariul 2
GORNENI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GORNENI
Scenariul 1
ISVOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE
Scenariul 2
IZVOARELE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IZVOARELE
Scenariul 3
CHIRIACU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CHIRIACU
Scenariul 3
IZVOARELE
GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARELE
Scenariul 3
JOIŢA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JOIȚA
Scenariul 1
BÂCU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BÂCU
Scenariul 2
LETCA NOUĂ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA NOUĂ
Scenariul 1
LETCA VECHE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 LETCA VECHE
Scenariul 1
MILCOVĂŢU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MILCOVĂȚU
Scenariul 1
MALU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BADILĂ” MALU
Scenariul 2
MÂRŞA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA
Scenariul 1
Scenariul 3 pentru nivelul gimnaziel
MIHAI BRAVU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU
Scenariul 2
MIHĂILEŞTI
LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI
Scenariul 2
DRĂGĂNESCU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DRĂGĂNESCU
Scenariul 2
MIHĂILEŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TUFA
Scenariul 2
NOVACI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 NOVACI
Scenariul 1
POPEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POPEȘTI
Scenariul 1
OGREZENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SOLACOLU” OGREZENI
Scenariul 2
HOBAIA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 HOBAIA
Scenariul 1
OGREZENI
GRĂDINIȚA ”IRIS” OGREZENI
Scenariul 2
OGREZENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NECTARIE” OGREZENI
Scenariul 2
OINACU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OINACU
Scenariul 1
BRANIŞTEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BRANIȘTEA
Scenariul 3
COMASCA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 COMASCA
Scenariul 2
OINACU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OINACU
Scenariul 1
PRUNDU
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU
Scenariul 3
PRUNDU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU
Scenariul 3
PUIENI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 PUIENI
Scenariul 3
PUTINEIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUTINEIU
Scenariul 1
HODIVOAIA
GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNATĂ” HODIVOAIA
Scenariul 2
VIERU
GRĂDINIȚA ”PRICHINDEII” VIERU
Scenariul 3
RĂSUCENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI
Scenariul 1
CUCURUZU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUCURUZU
Scenariul 1
ROATA DE JOS
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS
Scenariul 2
CARTOJANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARTOJANI
Scenariul 1
ROATA DE JOS
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ROATA DE JOS
Scenariul 2
ROATA DE JOS
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 ROATA DE JOS (CĂTUNU)
Scenariul 2
ROATA MICĂ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROATA MICĂ
Scenariul 1
SADINA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SADINA
Scenariul 2
SĂBĂRENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂBĂRENI
Scenariul 1
SCHITU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. DINU NICOLAE” VLAȘIN
Scenariul 1
BILA
ȘCOALA PRIMARĂ „FLORIN NICULESCU” BILA
Scenariul 1
CĂMINEASCA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 CĂMINEASCA
Scenariul 1
SINGURENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SINGURENI
Scenariul 2
CRÂNGURI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRÂNGURI
Scenariul 1
STEJARU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 STEJARU
Scenariul 1
SLOBOZIA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLOBOZIA
Scenariul 2
STĂNEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI
Scenariul 1
BĂLANU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BĂLANU
Scenariul 2
GHIZDARU
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GHIZDARU
Scenariul 1
ONCEŞTI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 ONCEȘTI
Scenariul 3
STOENEŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI
Scenariul 2
STOENEŞTI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TANGÂRU
Scenariul 2
TOPORU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU
Scenariul 1
TOMULEŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TOMULEȘTI
Scenariul 2
ULMI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ULMI
Scenariul 2
POENARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POENARI
Scenariul 2
GHIONEA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORNAL NR.4 GHIONEA
Scenariul 2
ICOANA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 ICOANA
Scenariul 1
TRESTIENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI
Scenariul 1
DRĂGĂNEASCA
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MARIN MOGESCU” DRĂGĂNEASCA
Scenariul 1
VALEA DRAGULUI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA DRAGULUI
Scenariul 1
VALEA DRAGULUI
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 VALEA DRAGULUI
Scenariul 1
VĂRĂŞTI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VĂRĂȘTI
Scenariul 1
DOBRENI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DOBRENI
Scenariul 1
VĂRĂŞTI
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 OBEDENI
Scenariul 1
VÂNĂTORII MICI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI
Scenariul 2
CORBEANCA
ȘCOALA PRIMARĂ NR.6 CORBEANCA
Scenariul 1
CUPELE
ȘCOALA PRIMARĂ NR.7 CUPELE
Scenariul 1
IZVORU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 IZVORUL
Scenariul 2
POIANA LUI STÂNGĂ
ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 POIANA LUI STÂNGĂ
Scenariul 1
VÂNĂTORII MARI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 VÂNĂTORII MARI
Scenariul 1
ZĂDĂRICIU
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ZĂDĂRICIU
Scenariul 1
VEDEA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „APOSTOL ARSACHE” VEDEA
Scenariul 1

Scenariul a fost aprobat pe baza ratei de incidență cumulativă a COVID-19 la 1.000 de locuitori pe localităţi (UAT) la data de 05.03.2021, pe ultimele 14 zile, fiind avizat de către Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu