COMUNICAT DE PRESĂ 05.02.2021

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
05.02.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 05.02.2021, în ședință online, a aprobat scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor în unitățile de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 08.02.2021, conform anexei atașate.
Scenariile au fost aprobate având în vedere rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1.000 locuitori pe localități (UAT), la data de 05.02.2021, pe ultimele 14 zile, și propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din fiecare localitate, propuneri avizate de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu,
Menționăm că, potrivit Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Educaţiei, și a Hotărârii CNSU nr. 5 din 03.02.2021 privind propunerea reluării activităților ce impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19, reluarea activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se va realiza după cum urmează:
a) Scenariul 1 – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru toate categoriile de antepreșcolari, preșcolari și școlari;
b) Scenariul 2 – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000 dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru toți antepreșcolarii și preșcolarii, elevii claselor din învățământul primar, precum si pentru elevii claselor terminale din învățământul gimnazial, liceal, profesional si postliceal;
c) Scenariul 3 – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru toți antepreșcolarii și preșcolarii, precum și pentru elevii claselor din învățământul primar.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

Anexă la Hotărârea nr.8/05.02.2021

Denumire unități școlare Scenarii de funcționare
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOGOȘEȘTI Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VARLAAM Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 MELETIE Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 FRASINU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REMUS BEGNESCU” PIETRELE Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MIHAI VODĂ Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BOLINTIN VALE Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CRIVINA Scenariul 3
LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BULINTINEANU BOLINTIN VALE Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI Scenariul 2
ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 GOLEASCA Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NOPRMAL NR.6 OBEDENI Scenariul 3
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PODIȘOR Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 UIEȘTI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VADU LAT Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TEIȘORI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PRISICENI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PĂDURENI Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 POȘTA Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CARTOJANI Scenariul 2
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CĂLUGĂRENI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 HULUBEȘTI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 UZUNU Scenariul 3
ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 NEAJLOV Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 PODU DOAMNEI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COLIBAȘI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CÎMPURELU Scenariul 1
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 COMANA Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 BUDENI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EUGENIU VLĂDESCU” FALAȘTOACA Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 GRĂDIȘTEA Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VLAD ȚEPEȘ Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 COMANA Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSOBA Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA” CREVEDIA MARE Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU PĂTRAȘCU” CREVEDIA MICĂ Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 DEALU Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GĂISEANCA Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SFÂNTU GHEORGHE Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DAIA Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 PLOPȘORU Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 PLOPȘORU Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FLOREȘTI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FRĂTEȘTI Scenariul 3
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CETATEA Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 REMUȘ Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GĂISENI Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 CĂRPENIȘU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CĂSCIOARELE Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 PIETRIȘU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIMPAȚI Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.5 COPACIU Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 GHIMPAȚI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 NAIPU Scenariul 3
ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 VALEA PLOPILOR Scenariul 1
COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU Scenariul 1
COLEGIUL TEHNIC „VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 GIURGIU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.9 GIURGIU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 GIURGIU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.6 GIURGIU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 GIURGIU Scenariul 1
LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN POPESCU” GIURGIU Scenariul 1
LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU Scenariul 1
LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU Scenariul 1
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX TEOCTIST PATRIARHUL GIURGIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 GIURGIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 GIURGIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.5 GIURGIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 GIURGIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR.1 Scenariul 1
GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA Scenariul 1
GRĂDINIȚA TOP KINDER Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN GH. POPESCU” GOGOȘARI Scenariul 3
ȘCOALA PRIMARĂ „MARIN DRĂCEA” IZVORU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GOSTINARI Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 GOSTINARI Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 MIRONEȘTI Scenariul 3
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL MAREȘ” GOSTINU Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GRĂDINARI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TÂNTAVA Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ZORILE Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GREACA Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELINA BASARAB” HERĂȘTI Scenariul 1
LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 SCĂRIȘOARA Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IEPUREȘTI Scenariul 3
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GORNENI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IZVOARELE Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 CHIRIACU Scenariul 1
GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARELE Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 JOIȚA Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 BÂCU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA NOUĂ Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 LETCA VECHE Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MILCOVĂȚU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BADILĂ” MALU Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART Scenariul 1
GRĂDINIȚA SUSENI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU Scenariul 1
LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 DRĂGĂNESCU Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TUFA Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 NOVACI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POPEȘTI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SOLACOLU” OGREZENI Scenariul 2
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 HOBAIA Scenariul 1
GRĂDINIȚA ”IRIS” OGREZENI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NECTARIE” OGREZENI Scenariul 2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 OINACU Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BRANIȘTEA Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 COMASCA Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 OINACU Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 PALANCA Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 STOENEȘTI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 POENARI Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORNAL NR.4 GHIONEA Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 ICOANA Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 ULMI Scenariul 3
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 PRUNDU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PRUNDU Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 PUIENI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUTINEIU Scenariul 1
GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNATĂ” HODIVOAIA Scenariul 1
GRĂDINIȚA ”PRICHINDEII” VIERU Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUCURUZU Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ROATA DE JOS Scenariul 2
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 ROATA DE JOS (CĂTUNU) Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ROATA MICĂ Scenariul 3
ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 SADINA Scenariul 3
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SĂBĂRENI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SINGURENI Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRÂNGURI Scenariul 3
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 STEJARU Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SLOBOZIA Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STĂNEȘTI Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 BĂLANU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 GHIZDARU Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 ONCEȘTI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 STOENEȘTI Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TANGÂRU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 TOMULEȘTI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI Scenariul 1
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MARIN MOGESCU” DRĂGĂNEASCA Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALEA DRAGULUI Scenariul 2
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 VALEA DRAGULUI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VĂRĂȘTI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DOBRENI Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 OBEDENI Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂNĂTORII MICI Scenariul 2
ȘCOALA PRIMARĂ NR.6 CORBEANCA Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.7 CUPELE Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 IZVORUL Scenariul 2
ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 POIANA LUI STÂNGĂ Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 VÂNĂTORII MARI Scenariul 2
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 ZĂDĂRICIU Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „APOSTOL ARSACHE” VEDEA Scenariul 1
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. DINU NICOLAE” VLAȘIN Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ „FLORIN NICULESCU” BILA Scenariul 1
ȘCOALA PRIMARĂ NR.1 CĂMINEASCA Scenariul 1