COMUNICAT DE PRESĂ 02.11.2020

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE
ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

COMUNICAT DE PRESĂ
02.11.2020

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 02.11.2020, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:

NR. CRT.
UAT
LOCALITATEA
Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile
1
Com. Adunaţii-Copăceni
Sat Adunaţii-Copăceni
0,31
2
Com. Adunaţii-Copăceni
Sat Dărăşti-Vlaşca
1,49
3
Com. Adunaţii-Copăceni
Sat Mogoşeşti
0,00
4
Com. Adunaţii-Copăceni
Sat Varlaam
0,00
5
Com. Băneasa
Sat Băneasa
0,66
6
Com. Băneasa
Sat Frasinu
0,00
7
Com. Băneasa
Sat Pietrele
0,00
8
Com. Băneasa
Sat Sfântu Gheorghe
0,00
9
Com. Bolintin-Deal
Sat Bolintin-Deal
0,23
10
Com. Bolintin-Deal
Sat Mihai Vodă
3,24
11
Com. Bucşani
Sat Angheleşti
0,00
12
Com. Bucşani
Sat Bucşani
4,70
13
Com. Bucşani
Sat Goleasca
0,00
14
Com. Bucşani
Sat Obedeni
3,31
15
Com. Bucşani
Sat Podişor
0,00
16
Com. Bucşani
Sat Uieşti
0,00
17
Com. Bucşani
Sat Vadu Lat
0,00
18
Com. Bulbucata
Sat Bulbucata
0,96
19
Com. Bulbucata
Sat Coteni
0,00
20
Com. Bulbucata
Sat Făcău
0,00
21
Com. Bulbucata
Sat Teişori
0,00
22
Com. Buturugeni
Sat Buturugeni
0,00
23
Com. Buturugeni
Sat Pădureni
0,00
24
Com. Buturugeni
Sat Podu Ilfovăţului
0,00
25
Com. Buturugeni
Sat Poşta
0,00
26
Com. Călugăreni
Sat Brăniştari
0,00
27
Com. Călugăreni
Sat Călugăreni
0,00
28
Com. Călugăreni
Sat Crucea de Piatră
0,00
29
Com. Călugăreni
Sat Hulubeşti
0,00
30
Com. Călugăreni
Sat Uzunu
5,53
31
Com. Clejani
Sat Clejani
0,52
32
Com. Clejani
Sat Neajlov
0,00
33
Com. Clejani
Sat Podu Doamnei
0,00
34
Com. Clejani
Sat Sterea
0,00
35
Com. Colibaşi
Sat Câmpurelu
0,85
36
Com. Colibaşi
Sat Colibaşi
0,00
37
Com. Comana
Sat Budeni
1,37
38
Com. Comana
Sat Comana
0,45
39
Com. Comana
Sat Falaştoaca
0,00
40
Com. Comana
Sat Grădiştea
2,83
41
Com. Comana
Sat Vlad Ţepeş
0,00
42
Com. Cosoba
Sat Cosoba
0,36
43
Com. Crevedia Mare
Sat Crevedia Mare
0,67
44
Com. Crevedia Mare
Sat Crevedia Mică
0,00
45
Com. Crevedia Mare
Sat Dealu
0,00
46
Com. Crevedia Mare
Sat Găiseanca
0,00
47
Com. Crevedia Mare
Sat Priboiu
0,00
48
Com. Crevedia Mare
Sat Sfântu Gheorghe
0,00
49
Com. Daia
Sat Daia
0,00
50
Com. Daia
Sat Plopşoru
1,31
51
Com. Floreşti-Stoeneşti
Sat Floreşti
6,31
52
Com. Floreşti-Stoeneşti
Sat Palanca
1,86
53
Com. Floreşti-Stoeneşti
Sat Stoeneşti
0,52
54
Com. Frăteşti
Sat Cetatea
0,00
55
Com. Frăteşti
Sat Frăteşti
1,59
56
Com. Frăteşti
Sat Remuş
1,52
57
Com. Găiseni
Sat Cărpenişu
1,09
58
Com. Găiseni
Sat Căscioarele
2,96
59
Com. Găiseni
Sat Găiseni
0,00
60
Com. Găiseni
Sat Podu Popa Nae
0,00
61
Com. Găujani
Sat Cetăţuia
0,00
62
Com. Găujani
Sat Găujani
0,00
63
Com. Găujani
Sat Pietrişu
0,93
64
Com. Ghimpaţi
Sat Copaciu
0,00
65
Com. Ghimpaţi
Sat Ghimpaţi
0,00
66
Com. Ghimpaţi
Sat Naipu
1,22
67
Com. Ghimpaţi
Sat Valea Plopilor
0,00
68
Com. Gogoşari
Sat Drăghiceanu
0,00
69
Com. Gogoşari
Sat Gogoşari
0,00
70
Com. Gogoşari
Sat Izvoru
0,00
71
Com. Gogoşari
Sat Răleşti
0,00
72
Com. Gostinari
Sat Gostinari
0,00
73
Com. Gostinari
Sat Mironeşti
2,17
74
Com. Gostinu
Sat Gostinu
2,36
75
Com. Grădinari
Sat Grădinari
0,00
76
Com. Grădinari
Sat Tântava
0,00
77
Com. Grădinari
Sat Zorile
0,95
78
Com. Greaca
Sat Greaca
1,20
79
Com. Greaca
Sat Puţu Greci
0,00
80
Com. Greaca
Sat Zboiu
0,00
81
Com. Herăşti
Sat Herăşti
0,00
82
Com. Herăşti
Sat Miloşeşti
0,00
83
Com. Hotarele
Sat Hotarele
0,57
84
Com. Iepureşti
Sat Băneşti
0,00
85
Com. Iepureşti
Sat Chirculeşti
0,00
86
Com. Iepureşti
Sat Gorneni
8,08
87
Com. Iepureşti
Sat Iepureşti
0,00
88
Com. Iepureşti
Sat Stâlpu
0,00
89
Com. Iepureşti
Sat Valter Mărăcineanu
0,00
90
Com. Isvoarele
Sat Isvoarele
0,00
91
Com. Isvoarele
Sat Teiuşu
0,00
92
Com. Izvoarele
Sat Chiriacu
0,00
93
Com. Izvoarele
Sat Dimitrie Cantemir
0,00
94
Com. Izvoarele
Sat Izvoarele
0,00
95
Com. Izvoarele
Sat Petru Rareş
0,00
96
Com. Izvoarele
Sat Radu Vodă
3,88
97
Com. Izvoarele
Sat Valea Bujorului
0,00
98
Com. Joiţa
Sat Bâcu
0,59
99
Com. Joiţa
Sat Joiţa
0,46
100
Com. Letca Nouă
Sat Letca Nouă
2,82
101
Com. Letca Nouă
Sat Letca Veche
0,00
102
Com. Letca Nouă
Sat Milcovăţu
0,00
103
Com. Malu
Sat Malu
0,00
104
Com. Mârşa
Sat Mârşa
0,00
105
Com. Mihai Bravu
Sat Mihai Bravu
0,00
106
Com. Ogrezeni
Com. Ogrezeni
0,00
107
Com. Ogrezeni
Sat Hobaia
0,00
108
Com. Ogrezeni
Sat Ogrezeni
1,30
109
Com. Oinacu
Sat Braniştea
1,04
110
Com. Oinacu
Sat Comasca
0,00
111
Com. Oinacu
Sat Oinacu
3,51
112
Com. Prundu
Sat Prundu
0,30
113
Com. Prundu
Sat Puieni
0,00
114
Com. Putineiu
Sat Hodivoaia
0,00
115
Com. Putineiu
Sat Putineiu
7,13
116
Com. Putineiu
Sat Vieru
3,04
117
Com. Răsuceni
Sat Carapancea
0,00
118
Com. Răsuceni
Sat Cucuruzu
0,00
119
Com. Răsuceni
Sat Răsuceni
0,00
120
Com. Răsuceni
Sat Satu Nou
0,00
121
Com. Roata de Jos
Sat Cartojani
0,00
122
Com. Roata de Jos
Sat Roata de Jos
0,00
123
Com. Roata de Jos
Sat Roata Mică
0,00
124
Com. Roata de Jos
Sat Sadina
0,64
125
Com. Săbăreni
Sat Săbăreni
0,00
126
Com. Schitu
Sat Bila
0,00
127
Com. Schitu
Sat Cămineasca
0,00
128
Com. Schitu
Sat Schitu
0,00
129
Com. Schitu
Sat Vlaşin
0,00
130
Com. Singureni
Sat Crânguri
0,00
131
Com. Singureni
Sat Singureni
0,00
132
Com. Singureni
Sat Stejaru
0,00
133
Com. Slobozia
Sat Slobozia
0,43
134
Com. Stăneşti
Sat Bălanu
0,00
135
Com. Stăneşti
Sat Ghizdaru
0,00
136
Com. Stăneşti
Sat Onceşti
0,00
137
Com. Stăneşti
Sat Stăneşti
0,00
138
Com. Stoeneşti
Sat Ianculeşti
0,00
139
Com. Stoeneşti
Sat Mirău
0,00
140
Com. Stoeneşti
Sat Stoeneşti
1,24
141
Com. Toporu
Sat Tomuleşti
1,39
142
Com. Toporu
Sat Toporu
0,84
143
Com. Ulmi
Sat Căscioarele
0,00
144
Com. Ulmi
Sat Drăgăneasca
0,00
145
Com. Ulmi
Sat Ghionea
0,00
146
Com. Ulmi
Sat Icoana
0,00
147
Com. Ulmi
Sat Moşteni
0,00
148
Com. Ulmi
Sat Poenari
1,04
149
Com. Ulmi
Sat Trestieni
0,00
150
Com. Ulmi
Sat Ulmi
2,69
151
Com. Valea Dragului
Sat Valea Dragului
2,87
152
Com. Vânătorii Mici
Sat Corbeanca
0,00
153
Com. Vânătorii Mici
Sat Cupele
0,00
154
Com. Vânătorii Mici
Sat Izvoru
1,34
155
Com. Vânătorii Mici
Sat Poiana lui Stângă
0,00
156
Com. Vânătorii Mici
Sat Vâlcelele
0,00
157
Com. Vânătorii Mici
Sat Vânătorii Mari
0,00
158
Com. Vânătorii Mici
Sat Vânătorii Mici
3,89
159
Com. Vânătorii Mici
Sat Zădăriciu
0,00
160
Com. Vărăşti
Sat Dobreni
0,43
161
Com. Vărăşti
Sat Vărăşti
0,58
162
Com. Vedea
Sat Vedea
1,46
163
Municipiul Giurgiu
Municipiul Giurgiu
3,30
164
Oraş Bolintin-Vale
Oraş Bolintin-Vale
0,42
165
Oraş Bolintin-Vale
Sat Crivina
1,13
166
Oraş Bolintin-Vale
Sat Malu Spart
0,99
167
Oraş Bolintin-Vale
Sat Suseni
0,00
168
Oraş Mihăileşti
Orş.Mihăileşti
1,49
169
Oraş Mihăileşti
Sat Novaci
0,00
170
Oraş Mihăileşti
Sat Popeşti
0,99
Judeţul Giurgiu
1,45

Pentru satul Gorneni – comuna Iepureşti, satele Putineiu şi Vieru – comuna Putineiu, satul Floreşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satele Bucşani şi Obedeni – comuna Bucşani, satul Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Oinacu – comuna Oinacu, municipiul Giurgiu, satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.

Pentru satul Căscioarele – comuna Găiseni, sat Valea Dragului – comuna Valea Dragului, satul Grădiştea – comuna Comana, satul Letca Nouă – comuna Letca Nouă, satul Ulmi – comuna Ulmi, satul Gostinu – comuna Gostinu, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Palanca – comuna Floreşti Stoeneşti, satele Frăteşti şi Remuş – comuna Frăteşti, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/ localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000.

Având în vedere rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1.000 locuitori pe localități (UAT), la data de 02.11.2020, pe ultimele 14 zile, și propunerile Consiliilor de Administrație ale unităților de învățământ din localitățile mai-sus menționate, propuneri avizate de către Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și de către Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, au fost adoptate următoarele măsuri:

– Se aprobă scenariul 3 de funcţionare pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială ,,Sf. Gheorghe” Giurgiu, Școala Gimnazială ,,Mircea cel Bătrân” Giurgiu, Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 5 Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 7 Giurgiu, Școala Gimnazială ,,Academician Marin Voiculescu” Giurgiu, Școala Gimnazială nr. 10 Giurgiu, Liceul Teoretic ,,Tudor Vianu”Giurgiu, Liceul Teoretic ,,Nicolae Cartojan” Giurgiu, Liceul Tehnologic ,,Ion Barbu”Giurgiu, Grădinița cu Program Normal nr. 8 Giurgiu, Grădinița cu Program Normal nr. 9 Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată” Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit ,, Scufița Roșie” Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit ,,Prichindeii” Giurgiu, Grădinița cu Program Prelungit ,,Căsuța Fermecată” Giurgiu, Școala Specială nr. 1 Giurgiu, Școala Gimnazială nr.1 Putineiu, Școala Gimnazială nr. 2 Mihai Vodă, Grădinița cu program Normal Gorneni.

– Rămân în scenariul 3 de funcţionare următoarele unităţi de învăţământ : Colegiul Național ,,Ion Maiorescu” Giurgiu, Colegiul Tehnic ,,Viceamiral ,,Ioan Bălănescu” Giurgiu, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Bolintineanu” Bolintin-Vale, Școala Gimnazială nr. 1 Oinacu, Școala Gimnazială nr.1 Florești-Stoenești, Școala Gimnazială nr. 1 Vânătorii Mici, Școala Gimnazială nr.1 Bucșani, Grădinița cu Program Normal Obedeni, cls. a-III-a de la Școala Gimnazială ”Drăghici Davila” Găujani.

– Se aprobă scenariul 2 de funcţionare pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 1 Valea Dragului, Școala Gimnazială nr. 2 Remuș, Școala Gimnazială nr. 2 Grădiștea, Școala Gimnazială nr. 3 Palanca, Școala Gimnazială nr. 2 Căscioarele, Școala Gimnazială nr. 2 Naipu, Liceul Tehnologic ,,Tiu Dumitrescu” Mihăilești, Școala Gimnazială nr. 1 Greaca, Școala Primară nr. 2 Tomulești, Școala Gimnazială nr. 1 Letca Nouă.

– Rămân în scenariul 2 de funcţionare următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr. 2 Dărăști – Vlașca, Școala Gimnazială nr. 1 Găiseni și Școala Gimnazială nr. 2 Cărpenișu (Școala nr.2 Căscioarele funcționează în scenariul verde), Școala Gimnazială ,, Anghel Mareș” Gostinu, Școala Gimnazială ,, Aurel Solacolu” Ogrezeni, Școala Gimnazială nr.1 Bolintin –Vale (cu 3 clase în scenariul roșu : VI B, VII B. VIII C), Școala Gimnazială nr.1 Stoenești, Școala Gimnazială ,,Apostol Arsache” Vedea, Școala Gimnazială nr.1 Poenari , Școala Primară nr. 3 Ulmi, Grădinița nr. 4 Ghionea, Școala Gimnazială nr.1 Frătești.

– Se aprobă scenariul 1 de funcţionare pentru următoarele unităţi de învăţământ: Școala Gimnazială nr.1 Adunații Copăceni, Școala ,,Banu Băleanu” Bolintin Deal, Școala Gimnazială nr.1 Joița, Școala Gimnazială nr.1 Găiseni, Școala Gimnazială nr.1 Grădinari, Școala Gimnazială nr. 3 Comana, Liceul Tehnologic nr.1 Comana, Școala Gimnazială ,, Elina Basarab” Herăști, Școala Gimnazială ,,Stolnicul Constantin Cantacuzino” Isvoarele, Școala Gimnazială ,,Nicolae Crevedia” Crevedia Mare (fără structuri), Școala Primară nr.1 Hobaia, Grădiniţa nr. 1 Pietrişu, Școala Gimnazială ”Drăghici Davila” Găujani (grădiniţa, clasele pregătitoare, cls. a-I– a, cls. a-II– a, cls. a- IV – a, clasele gimnaziale).

Măsurile precizate se aplică începând cu data de 03.11.2020, ora 00.00, pentru o perioada de 14 zile.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu