Autoritățile giurgiuvene se preocupă în continuare de asigurarea unui trai mai bun comunităților de etnie romă

O nouă ședință de lucru a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu a avut loc miercuri, 27 septembrie a.c., în cadrul căreia s-a discutat despre stadiul de implementare la nivelul județului a ”Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022 – 2027”.

În linii generale, strategia are ca scop protejarea și creșterea calității vieții cetățenilor de etnie romă, în special în ceea ce privește sănătatea, educația, accesul la piața muncii, dar și alte obiective importante, cum ar fi îmbunătățirea condițiilor de locuire a membrilor comunităților vulnerabile cu romi și combaterea discriminării și a atitudinilor antirome.

Dificultățile cu care se confruntă comunitatea romă giurgiuveană sunt diverse și presupun o implicare deosebită a autorităților.

În acest scop, instituțiile responsabile în gestionarea problemelor cetățenilor de etnie romă derulează periodic proiecte, acțiuni și campanii în beneficul acestei comunități, față de care manifestă deschidere și preocupare de a le oferi sprijin atunci când îl solicită.

De asemenea, prioritar pentru autoritățile giurgiuvene este și rezolvarea punctuală a unor probleme stringente ale comunității rome din tot județul, precum condițiile de locuire, accesul la utilități, în special la rețeaua de energie electrică și problema lipsei actelor de proprietate pentru terenurile sau casele unde locuiesc acești cetățeni.

În contextul în care statisticile arată că doar 1% dintre elevii de etnie romă reușesc să mențină o continuitate a pregătirii educaționale și aproape 30% abandonează de timpuriu școala, viitoarea ședință a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului se va desfășura, la propunerea președintelui Organizației Județene a Partidei Romilor ”Pro Europa” Giurgiu, domnul Mihăiță Grigore, cu participarea subsecretarului de stat în Ministerul Educației, domnul Marian Daragiu, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu și a directorilor de școli din județ cu număr semnificativ de elevi de etnie romă, precum și a reprezentanților comunităților de romi din județ.

În cadrul acestei ședințe se va discuta despre măsurile ce pot fi întreprinse la nivel județean de către toți factorii implicați, în vederea reducerii abandonului școlar.

”Copiii de etnie romă sunt și ei ai noștri, ai tuturor și suntem onorați că vom lua parte la o acțiune deosebit de importantă pentru această comunitate”, a transmis prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu.