Autoritățile giurgiuvene, în mijlocul comunității rome

Ședința periodică a Grupului de Lucru Mixt pentru Romi al județului Giurgiu s-a desfășurat luna aceasta chiar în mijlocul unei comunități semnificative de romi din județ, și anume în orașul Bolintin Vale.

La ședință au participat prefectul județului Giurgiu, doamna Florentina Stănculescu, subprefectul județului Giurgiu, domnul Mirel Dragoș Brăgaru, primarul oraşului Bolintin Vale, domnul Daniel Trăistaru, președintele Organizației Județene a Partidei Romilor ”Pro Europa” Giurgiu, domnul Mihăiță Grigore și reprezentanți ai Poliției și ai Jandarmeriei Giurgiu.
Comunitatea romă a fost reprezentată de expertul local în problemele cetățenilor de etnie romă din Bolintin Vale, domnul Marian Curt.

Discuțiile s-au axat pe identificarea punctuală și concretă a problemelor cu care se confruntă comunitatea romă din Bolintin Vale și din împrejurimi, dar și pe încercarea, în limita posibilităților și pârghiilor legale, de ameliorare și de soluționare a acestora.

Prefectul județului Giurgiu a subliniat importanța conștientizării de către părinții de etnie romă a necesității frecventării orelor de curs de către copiii lor și le-a transmis, atât în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, cât și de părinte, rugămintea insistentă de a depune eforturi în acest sens.
De asemenea, prefectul județului Giurgiu le-a prezentat pe scurt cetățenilor de etnie romă prezenți ”Strategia Guvernului României pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027”, accentuând viziunea și obiectivele acestei Strategii, menite să aducă beneficii în rândul comunităților rome.

La rândul său, președintele Partidei Romilor Giurgiu a oferit lămuriri referitoare la prevederile Legii nr. 156/2023 privind organizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familie, dând asigurări că prin această lege nu se urmărește separarea copiilor de familiile lor, ci se dorește reducerea numărul copiilor care intră în sistemul de protecție specială a statului, precum și sprijinirea familiilor vulnerabile în vederea evitării separării acestora de copii, din cauza sărăciei, a șomajului sau a problemelor de sănătate ale copilului.

Cele mai stringente dificultăți cu care se confruntă comunitatea romă din Bolintin Vale și împrejurimi au fost expuse de către expertul local în problemele romilor, și anume: lipsa sau insalubritatea locuințelor, problema accesului la utilități, în special la rețeaua de energie electrică și lipsa actelor de proprietate pentru case sau terenuri.

Autoritățile au dat asigurări că vor analiza situațiile prezentate, în special cele referitoare la conectarea la rețeaua de energie electrică și că vor întreprinde toate demersurile necesare pentru ca cetățenii în cauză să poată avea acces la acest serviciu.

Totodată, o parte dintre cetățenii prezenți au discutat în mod direct cu primarul orașului în care locuiesc, care le-a oferit răspunsuri și explicații punctuale la diversele probleme semnalate, cum ar fi cele legate de străzile neasfaltate și inundabile sau de neridicarea gunoiului menajer de către operatorul local de salubritate.

La finalul ședinței, s-a stabilit ca autoritățile locale și județene responsabile să colaboreze permanent în vederea gestionării cât mai eficiente a problemelor cetățenilor de etnie romă și fiecare instituție, pe segmentul său de activitate, să îi sprijine și să manifeste deschidere în acest scop.