Activitatea Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu – în atenția autorităților publice giurgiuvene

O nouă ședință periodică de lucru a Colegiului Prefectural Giurgiu s-a desfășurat joi, 23 noiembrie 2023, sub coordonarea Instituției Prefectului – județul Giurgiu.
Tema ședinței a constituit-o raportul de activitate al Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu, de la începutul anului până în prezent.
Potrivit prezentării susținute de către directorul executiv al DAJ Giurgiu, doamna Petra Ochișor, situaţia suprafeţelor însămânţate în anul agricol 2022-2023, la principalele culturi, se prezintă după cum urmează:
• Grâu – 84.600 ha
• Orz – 30.000 ha
• Orzoaică de toamnă – 1.000 ha
• Rapiță – 35.000 ha
• Legume – 530 ha
• Plante pentru producer de semințe și seminceri – 4.710 ha
Pentru schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spații protejate”, în anul 2023 au fost înregistrate 1.871 de cereri (ciclul I), toate acestea fiind deja plătite.
Pentru schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a legumelor în spații protejate”, în anul 2023 au fost înregistrate 1.703 cereri, plățile urmând a fi efectuate după finalizarea procedurii de verificare în teren.
În ceea ce priveşte ajutorul de minimis pentru susţinerea producţiei de usturoi şi a celei de cartof de consum, în anul 2023 au fost înregistrate 165, respectiv 8 cereri, plățile urmând a fi efectuate după finalizarea procedurii de verificare în teren.

Direcţia pentru Agricultură Judeţenă Giurgiu a organizat în anul 2023 o serie de cursuri de calificare şi de instruire în domenii precum: apicultură, cultura plantelor, managementul şi contabilitatea fermei, agromediu, agricultura ecologică.
În domeniul inspecţii, în perioada 01 ianuarie – 31 octombrie 2023, au fost derulate peste 500 de astfel de activităţi şi au fost eliberate 6.137 de certificate de conformitate.
De asemenea, au fost efectuate 32 de teste la soia şi au fost prelevate 5 probe la vin.
La ora actuală, se află în curs de centralizare procesele verbale depuse de fermierii afectați de fenomenul de secetă pedologică, în vederea acordării sprijinului financiar prevăzut de legislația în vigoare.
În perioada 2022-2023, Grupul tehnic de sprijin pentru mărirea suprafețelor irigate a avut întâlniri atât la primăriile comunelor din județul Giurgiu, cât și la sediile fermelor cu deținători de terenuri agricole, în vederea informării și prezentării avantajelor create prin irigarea culturilor înființate.
În urma acestor discuții, deținătorii de terenuri agricole și-au manifestat interesul pentru înființarea de organizații pentru irigații și, astfel, s-au format comitete de inițiativă. Până la acest moment, în județul Giurgiu au fost constituite 26 astfel de organizații, cu o suprafață de 28.508 ha, iar în curs de constituire se află încă 4, cu o suprafață de 5.223 ha.
Directorul executiv al DAJ Giurgiu a concluzionat că obiectivele instituţiei sunt centrate, în principal, pe următoarele activităţi:
– sprijinirea și verificarea activității agenților economici pentru implementarea în domeniile de activitate;
– eliberarea de avize consultative pentru obținerea atestatelor de producător;
– informare privind ajutoarele de minimis;
– participarea în comisii mixte;
– participarea la simpozioane;
– înregistrarea de oferte de vânzare și eliberarea de avize finale pentru Legea 17/2014;
– înregistrarea producătorilor agricoli în agricultura ecologică și în registrul exploatațiilor agricole;
– consiliere în vederea promovării produselor tradiționale și înființării grupurilor de producători.
În acelaşi timp, personalul redus în urma reorganizării și volumul mare de lucrări pe care angajaţii DAJ Giurgiu trebuie să îl opereze, dar şi colaborarea deficitară privind încadrarea în termen cu primăriile şi cu producătorii agricoli, reprezintă principalele puncte deficitare cu care se confruntă instituţia.